24 czerwca 2013

Zakończyliśmy, trzecią część cyklu wykładów PRO- SALUTE

Zakończyliśmy, trzecią część cyklu wykładów PRO- SALUTE

SCANX Sp. z o.o. Centrum Diagnostyki Obrazowej, zakończył drugą część cyklu wykładów PRO- SALUTE. Tym razem wykład dotyczył tematyki : „Współczesne metody obrazowania miażdżycy i nadciśnienia tętniczego”- wykład poprowadził dr Mariusz Chojnacki.

Poniżej na Państwa prośbę, zamieszczamy krótki konspekt z wykładu.

Współczesne metody obrazowania miażdżycy i nadciśnienia tętniczego

Miażdżyca jest chorobą tętnic, polegającą na powstaniu w ich obrębie zmian prowadzących do zmniejszenia elastyczności ścian i zwężających światło tych naczyń. Miażdżyca jest przyczyną wielu chorób układu krążenia i główną przyczyną śmierci w Polsce- stanowiącą około 45% wszystkich zgonów. Czynniki ryzyka choroby miażdżycowej podzielić można na te, które możemy kontrolować i te, które są poza kontrolą.

Czynniki niekontrolowalne:

 • Wiek
 • Dziedziczenie
 • Płeć

Czynniki kontrolowalne:

 • Wysoki poziom cholesterolu
 • Palenie tytoniu
 • Wysokie ciśnienie
 • Stres
 • Nadwaga
 • Alkohol
 • Cukrzyca

Choroby związane z miażdżycą:

 • choroba wieńcowa,
 • zawał serca,
 • zaburzenia przepływu krwi w tętnicach szyjnych i mózgowych z udarem mózgowym,
 • zaburzenia przepływu w innych narządach jak np. nerki czy kończyny dolne.

Metody obrazowania zmian miażdżycowych:

 • usg doppler
 • angiografia TK
 • angiografia MR

USG dopplerowskie – jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach, wykorzystując zmiany częstotliwości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek. Analizując odbitą od nich falę ultradźwiękową można wykreślić kierunek i prędkość przepływu krwi.

Dzięki badaniu ultrasonograficznemu wykorzystującemu efekt Dopplera możliwe jest wykrycie nawet drobnych schorzeń tętnic i żył, mogących w konsekwencji prowadzić do udaru mózgu, zawału serca czy zatorowości płucnej. Badanie to, w zależności od tego, do jakich naczyń się je zastosuje, może mieć na celu:

 • wykrywanie zwężeń miażdżycowych w tętnicach szyjnych, które zaopatrują mózg,
 • wykrywanie zwężeń i niedrożności w tętnicach kończyn dolnych,
 • badanie żył kończyn dolnych pod kątem zakrzepicy lub niewydolności zastawkowej,
 • diagnostykę innych naczyń obwodowych (tętnice nerkowe, trzewne).

Angiografia tomografii komputerowej– Technika badania TK pozwalająca na uwidocznienie naczyń krwionośnych polega na podaniu środka kontrastowego w postaci szybkiego wlewu drogą dożylną. Uzyskane obrazy są poddawane obróbce post-processingowej (objętościowej). Wskazania do diagnostyki chorób naczyń w badaniu angio-TK:

 • malformacje naczyniowe mózgu
 • zwężenia tętnic szyjnych i kręgowych
 • Tętniaki aorty
 • nerkopochodne nadciśnienie tętnicze
 • niedokrwienie kończyn dolnych w przebiegu zmian miażdżycowych

Angiografia rezonansu magnetycznego– technika badania MR służąca do nieinwazyjnego obrazowania naczyń krwionośnych. W tej metodzie poprzez odpowiedni dobór parametrów badania, uzyskujemy silne wzmocnienie sygnału pochodzącego od przepływającej krwi, przy jednoczesnym osłabieniu sygnału z pozostałych tkanek.

Wskazania do badania angioMR jak w przypadku angioTK.

Mając na uwadze troskę o Państwa zdrowie, serdecznie zapraszamy na kolejne wykłady po wakacjach.

Szczegółowy plan wykładów dostępny będzie na stronie w miesiącu sierpniu.