Nasze aparaty USG

W naszych pracowniach użytkujemy sprzęt najwyższej jakości, pozwalający na jak najwcześniejszą i dokładną diagnozę, dając podstawę do zaplanowania i podjęcia prawidłowego leczenia.

Pracownia USG w Sosnowcu

Ultrasonograf ProSound Alpha 6 to aparat produkcji japońskiej firmy ALOKA jest kompaktowym, cyfrowym, klinicznym aparatem wysokiej klasy zbudowanym w nowatorskiej technologii Ultimate Compounding Technologies. Urządzenie oferuje m.in.:

 • obrazowanie diagnostyczne najwyższej jakości i wydajności na poziomie dotąd niespotykanym w świecie ultrasonografii;
 • uzyskanie niezwykle szybkich i realistycznych obrazów trójwymiarowych w czasie rzeczywistym tzw. 3DReal Time! (tzw. 4D);
 • obrazowanie wielowarstwowe (tzw. tomograficzne).

Ultrasonograf GE Logiqu S8 Połączenie innowacyjnej architektury, niezwykle skutecznych głowic z serii E i innych zaawansowanych technologii gwarantuje najlepszą jakość obrazu.
Zalety:

 • Wydajna architektura S-Agile — dynamiczna optymalizacja akwizycji obrazu dostosowana praktycznie do każdej budowy ciała.
 • Głowice z serii E — gwarantują poprawę czułości, penetracji, rozdzielczości przestrzennej i jednorodności obrazu, zapewniając większą pewność diagnostyczną.
 • Obrazowanie wysokiej rozdzielczości z redukcją szumów spe klowych (SRI-HD)— pozwala zwiększyć rozdzielczość kontrastu, zachowując obraz rzeczywistej budowy tkanek.
 • CrossXBeam* — narzędzie do łączenia widoków przestrzennych, łączy w czasie rzeczywistym kilka obrazów pozyskanych pod różnymi kątami w celu zapewnienia jak najlepszego widoku struktury.
 • Obrazowanie harmoniczne z kodowaniem — gwarantuje lepszą rozdzielczość bliskiego pola, dając dokładniejszy obraz małych narządów, jak również lepszą penetrację pola dalekiego względem typowej metody obrazowania harmonicznego.
 • LOGIQView — umożliwia wyświetlenie obrazów na całej długości struktury, zapewniając doskonałą wizualizację i większą ilość informacji klinicznych.
 • Obrazowanie B-Flow — wykorzystuje technologię niedopplerowską w celu wiernego ukazania hemodynamiki i bezpośredniej wizualizacji przepływu krwi bez ograniczeń związanych z technikami dopplerowskimi.
 • Ultrasonografia ze wzmocnieniem kontrastowym — szereg ustawień opartych na technice modulacji amplitudy pozwala uzyskać doskonałą penetrację, czułość i rozdzielczość środka kontrastowego w wielu różnych zastosowaniach klinicznych.

http://www3.gehealthcare.pl/pl-PL/Produkty/Kategorie/Ultrasound/LOGIQ/LOGIQ_S8