Dokumentacja wymagana przed badaniem USG

Na badanie USG prosimy przynieść:

  • skierowanie na badanie USG;
  • dokument tożsamości;
  • wcześniejszą dokumentację: zdjęcia i wyniki USG, wypisy szpitalne.

Informacje dodatkowe:

  • pacjent może odebrać wynik osobiście lub upoważniając pisemnie do tego inną osobę (w dniu badania);
  • osoba niepełnoletnia powinna stawić się na badanie z prawnym opiekunem;
  • pierwszeństwo w przyjęciu na badanie mają pacjenci przyjmowani ze wskazań życiowych;
  • o kolejności przyjęcia decyduje lekarz radiolog.