SCANX USGultrasonografii (USG) wykorzystuje się aparat wysyłający fale ultradźwiękowe, pozwalające zobaczyć narządy wewnętrzne. Urządzenie USG składa się z głowicy pełniącej funkcję nadajnika i odbiornika fal ultradźwiękowych oraz z aparatu przetwarzającego odebrane sygnały w obraz. Fale ultradźwiękowe docierają do narządów wewnętrznych, które w różny sposób pochłaniają lub odbijają wiązkę ultradźwięków. Następnie obraz jest przetwarzany w komputerze i pokazany jako ciąg ciemniejszych lub jaśniejszych punktów. Zebrane razem na monitorze tworzą zarys badanego narządu. Lekarz, na podstawie obrazu na monitorze, może ocenić wielkość i strukturę narządów, ich ewentualne zmiany, a także zbadać ich unaczynienie w badaniu dopplerowskim.

Wielokrotnie w trakcie badania, celem lepszego uwidocznienia poszczególnych narządów, pacjentowi zaleca się okresowo nabranie i zatrzymanie powietrza. Czas trwania badania ultrasonograficznego jamy brzusznej wynosi ok. 10-15 min. (w zależności od warunków anatomicznych pacjenta).

Badania USG wykonywane w Centrum Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu :

  • USG jamy brzusznej,
  • USG miednicy małej,
  • USG tarczycy,
  • USG piersi,
  • USG ortopedyczne,
  • USG Doppler aorty brzusznej,
  • USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych,
  • USG Doppler układu tętniczego kończyn górnych i dolnych,
  • USG Doppler żył kończyn górnych i dolnych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą wykonywanych badań USG w naszym Centrum Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu, poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Pacjenta pod numerem tel. 32 661 00 90  lub bezpośrednią wizytę w pracowni.

Zapraszamy do odsłuchania audycji radiowej  z cyklu Tajemnice Metod Diagnostyki Obrazowej  – Ultrasonografia

Rozmowa Redaktor Anny Sojki z doktorem Mariuszem Chojnackim z sosnowieckiej pracowni Diagnostyki Obrazowej firmy SCANiX

Zapraszamy do odsłuchania audycji radiowej  z cyklu Tajemnice Metod Diagnostyki Obrazowej  –   Badanie Dopplerowskie

Rozmowa Redaktor Anny Sojki z doktorem Mariuszem Chojnackim z sosnowieckiej pracowni Diagnostyki Obrazowej firmy SCANiX