Przeciwwskazania do badań TK

Nie ma przeciwwskazań bezwzględnych do wykonywania badania TK.

Przeciwwskazania względne do wykonania badania TK:

 • brak zgody pacjenta na badanie,
 • ciąża,
 • uczulenie na środki kontrastowe (przeciwwskazania przy podaniu środka kontrastowego).

Badania tomografii komputerowej z użyciem jakichkolwiek jodowych środków kontrastowych nie wykonuje się w przypadku:

 • uczulenia na jod,
 • wola toksycznego tarczycy,
 • nadczynności tarczycy,
 • planowania, leczenia raka tarczycy promieniotwórczym jodem.

W stanach zagrożenia życia każde badanie jest uzasadnione.

We wszystkich pracowniach Tomografii Komputerowej SCANiX stosowane są tylko niejonowe środki kontrastowe – znacznie bezpieczniejsze od środków jonowych.

Stosowanie starej generacji jonowych środków kontrastowych jest niewskazane u:

 • dzieci do 2 roku życia,
 • osób po 60 roku życia,
 • pacjentów z:
  • powikłaniami po poprzednim podaniu środka kontrastowego,
  • ostrą i przewlekła niewydolnością krążenia i układu oddechowego,
  • niewydolnością wątroby i nerek (również chorzy dializowani),
  • jaskrą,
  • astmą i rozedmą płuc,
  • alergią,
  • cukrzycą typu 1,
  • ciężkim nadciśnieniem tętniczym,
  • drgawkami o etiologii mózgowej.

Na podstawie Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 42 poz. 276) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51 poz. 265).