Najczęściej zadawane pytania pacjentów

[wpspoiler name=”Jak przebiega badanie Tomografem Komputerowym?” open=”true” style=”spoilerek”]

Podczas badania pacjent zostaje umieszczony na ruchomym stole, który przesuwa się do wnętrza aparatu, gdzie wokół jego ciała obraca się lampa wytwarzająca promieniowanie rentgenowskie. Przechodząc przez różne tkanki promieniowanie to ulega osłabieniu. Stopień osłabienia promieniowania zależy od rodzaju tkanki, np. przechodząc przez kości ulega ono silnemu osłabieniu. Dzięki tej właściwości promieni można dobrze zróżnicować tkanki pacjenta. Powstające obrazy z każdego obrotu lampy są następnie przetwarzane przez komputer i przedstawiane na monitorze jako obraz struktur i narządów ciała pacjenta.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”
Czy do badania Tomografem należy sią jakoś przygotować?” style=”spoilerek”]

Większość rodzajów badań w tomografii komputerowej nie wymaga specjalnych przygotowań.
Warto jednak być przygotowanym na ewentualne podanie środka kontrastowego – substancji, dzięki której łatwiej uchwycić nawet drobne nieprawidłowości. W związku z tym, zalecane jest powstrzymanie się od spożywania posiłków na kilka godzin przed badaniem. Zalecane jest również spożycie przed badaniem co najmniej 0,5 l wody lub niesłodzonych napojów (koniecznie niegazowanych).
Przed badaniem TK z zastosowaniem środka kontrastowego należy również poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, w tym także o suplementach diety i preparatach ziołowych.
W przypadku konieczności zastosowania środka kontrastowego należy wcześniej wykonać badanie krwi określające poziom kreatyniny w surowicy krwi.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy przy badaniu obecny jest lekarz?” style=”spoilerek”]

Tak.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy osoba w ciąży może poddać się badaniu TK?” style=”spoilerek”]

Ciąża jest poważnym przeciwskazaniem do wykonania badania TK – każda pacjentka będąca w ciąży powinna o tym fakcie powiadomić rejestratorkę lub operatora aparatu TK.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Co mam ze sobą zabrać na badanie TK, MR, RTG lub USG?” style=”spoilerek”]

Na badanie należy ze sobą zabrać:

  • skierowanie,
  • wcześniejsze wyniki badań z zakresu diagnostyki obrazowej (RTG, TK, MR, USG),
  • w przypadku badania TK z kontrastem – wynik badania poziomu kreatyniny we krwi (wynik ważny jest do 14 dni),
  • w przypadku badań refundowanych przez NFZ – dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne,
  • w przypadku badań płatnych – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),
  • w przypadku badań dzieci do lat 18 – książeczkę zdrowia.
[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Co to jest Angiografia TK?” style=”spoilerek”]

Badanie Angio-TK jest badaniem tomograficznym naczyń krwionośnych. Podczas badania podaje się dożylnie środek kontrastowy, który dokładnie uwidacznia badane naczynia.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy badanie tomograficzne (TK) jest bolesne?” style=”spoilerek”]

W przypadku badań, bez dożylnego podania kontrastu – badanie jest całkowicie bezbolesne.
W przypadku badań z dożylnym podaniem środka kontrastowego należy założyć wenflon do żyły. W trakcie podawania kontrastu pacjenci odczuwają rozchodzące się po całym ciele ciepło oraz mają metaliczny posmak w ustach.
[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy do badania tomograficznego (TK) trzeba zgłosić się na czczo?” style=”spoilerek”]

W przypadku badania bez kontrastu – brak zaleceń.
W przypadku badania TK z kontrastem:
Zalecane jest powstrzymanie się od spożywania posiłków na 6 godzin przed badaniem. Ważne jest także właściwe nawodnienie organizmu. Dlatego też zalecane jest spożycie przed badaniem wody, koniecznie niegazowanej lub napojów niesłodzonych, w ilości co najmniej 0,5 l. Jednak ze względu na możliwość występowania u danego pacjenta różnych chorób dodatkowych, wskazane jest w każdym konkretnym przypadku skonsultowanie zaleceń dotyczących nawodnienia, z lekarzem prowadzącym lub radiologiem.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy menstruacja jest przeciwwskazaniem do badania tomograficznego (TK)?” style=”spoilerek”]

Nie.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy można zażyć leki przed badaniem tomograficznym (TK)?” style=”spoilerek”]

Przed badaniem tomograficznym (TK), z zastosowaniem środka kontrastowego, należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, w tym także suplementach diety i preparatach ziołowych.
Lekarz może zalecić przerwanie przyjmowania niektórych preparatów na określony czas przed wykonaniem badania.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy po badaniu tomograficznym (TK) można jeść?” style=”spoilerek”]

Tak.
Należy również dużo pić, tak aby wypłukać jak najszybciej podany dożylnie środek kontrastowy (jeżeli był podany).

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy po badaniu tomograficznym (TK) jest potrzebna osoba towarzysząca?” style=”spoilerek”]

W przypadku badania Tomografem Komputerowym (TK), bez podania środka kontrastowego, nie jest potrzebna osoba towarzysząca.
Również badanie TK z użyciem środka kontrastowego nie ma wpływu na funkcjonowanie człowieka, dlatego i w tym przypadku nie jest wymagana obecność osoby towarzyszącej. Jedynie dla bezpieczeństwa, pacjent po badaniu zostaje jeszcze w pracowni około 20 min.
Po badaniu Tomografem Komputerowym można prowadzić samochód.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy po badaniu TK można kierować samochodem?” style=”spoilerek”]

Tak.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy tomografia komputerowa (TK) jest popularna (bezpieczna) w badaniach czaszki?” style=”spoilerek”]

Dzięki wykorzystaniu techniki obrazowania narządów i tkanek za pomocą promieni rentgenowskich Tomografia Komputerowa (TK) jest nowoczesną, dokładną i szeroko stosowaną metodą diagnozowania praktycznie większości okolic anatomicznych człowieka – w tym również czaszki.
Badania z użyciem promieni X są bezpieczne, o ile są wykonywane z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. Radiolodzy i technicy w pracowniach diagnostycznych SCANiX są przeszkoleni w stosowaniu minimalnej ilości promieniowania, niezbędnej do uzyskania oczekiwanych wyników.
Dawka promieniowania, stosowana podczas większości badań, jest niska. Podawane w trakcie badania wartości dawek promieniowania muszą być zgodne z ustalonymi przez odpowiednie akty prawne.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy do badania Tomografem Komputerowym (TK) trzeba się rozebrać ?” style=”spoilerek”]

Do większości badań nie trzeba się rozbierać. Pacjent może być natomiast poproszony o zdjęcie elementów metalowych (kolczyki, biustonosz, pasek od spodni), które mogą zaburzać obraz TK.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy wynik badania wydawany jest w tym samym dniu co badanie?” style=”spoilerek”]

Wynik badania można przeważnie odebrać jeszcze w dniu badania.
Czasem do opisania niektórych badań potrzebna jest wcześniejsza dokumentacja medyczna lub konsultacja innego lekarza, w takich przypadkach opisy badań TK mogą być w dniu następnym.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Dlaczego zaraz po badaniu Tomografem Komputerowym (TK) nie można wyciągnąć wenflonu?” style=”spoilerek”]

Uważa się, że do ok. 20 minut po dożylnym podaniu środka kontrastowego, mogą wystąpić działania niepożądane. Aby umożliwić szybkie podanie ew. leków, po badaniu (przez ok. pół godziny) pacjent pozostaje pod obserwacją z założonym wenflonem.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Jak długo trwa badanie Tomografem Komputerowym (TK)?” style=”spoilerek”]

Badanie Tomografem Komputerowym (TK) trwa od 10 do 30 minut, w zależności od badanego organu oraz od tego czy będzie podawany środek kontrastujący.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Jak do badania TK ma się przygotować osoba chora na cukrzycę?” style=”spoilerek”]

Pacjenci chorzy na cukrzycę powinni poinformować pracownika rejestracji o swojej chorobie i lekach jakie zażywają (w celu ustalenia dogodnej dla pacjenta godziny badania). Podczas stosowania niektórych leków przeciwcukrzcowych nie powinno się podawać dożylnych środków kontrastowych. Należy skonsultować z lekarzem diabetologiem możliwość odstawienia tych leków na dwa dni przed planowym terminem badania.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Kto wykonuje badania TK?” style=”spoilerek”]

Badanie TK wykonuje i opisuje lekarz radiolog. Technik elektroradiologii kontroluje i obsługuje aparat TK oraz wykonuje określone badania z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej. Pielęgniarka przygotowuje pacjenta do badań radiologicznych oraz podaje środek kontrastowy.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Po co podaje się środek kontrastowy?” style=”spoilerek”]

Środek kontrastujący to substancja podawana podczas badania obrazowego, w celu lepszego uwidocznienia określonych struktur i narządów oraz odróżnienia patologii od stanu prawidłowego.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Które z badań jest lepsze: badanie tomograficzne (TK) czy rezonansem magnetycznym (MR)?” style=”spoilerek”]

Badania TK oraz MR różnią się od siebie, między innymi mechanizmem działania, wskazaniami do wykonania, a także szczegółowością obrazu i ceną.
TK jest to badanie wykorzystujące właściwości promieniowania rentgenowskiego. Promienie RTG przechodząc przez ciało ulegają osłabieniu, w zależności od rodzaju tkanki organizmu. Dzięki temu badaniu ocenia się określoną strukturę anatomiczną. Wskazaniem do wykonania tomografii są wszelkie stany zagrożenia zdrowia i życia, obejmujące głowę. Należą do nich podejrzenie krwawienia śródczaszkowego, udaru, ropnia mózgu, urazy głowy i rdzenia kręgowego. Oprócz tego, TK można wykonać w przypadku podejrzenia jakichkolwiek nowotworów, chorób układu nerwowego, laryngologicznych, serca, układu pokarmowego, moczowo-płciowego.
Natomiast badanie MR polega na umieszczeniu chorego w aparacie wytwarzającym wysokoenergetyczne pole elektromagnetyczne o różnym natężeniu i kierunku działania. Jest to badanie nieinwazyjne i nieszkodliwe. Rezonans jest wskazany w chorobach neurologicznych – SM, choroba Alzheimera, patologie mózgu i rdzenia kręgowego, a także w chorobach innych narządów, o charakterze guzów i nowotworów oraz w przypadku urazu.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Miałem już kolonoskopię klasyczną, która była trudna (skomplikowana), czym się różni to badanie od badania kolonografii?” style=”spoilerek”]

Podczas tego badania do odbytnicy wprowadza się małą elastyczną rurkę, przez którą podaje się gaz. Gaz stopniowo wypełnia pętle jelita, co jest łatwiejsze i bardziej komfortowe niż próby przejścia endoskopem w obrębie jelit.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Jestem cukrzykiem, czy mimo to mogę spróbować przygotować się do badania oczyszczającego jelita?” style=”spoilerek”]

Tak.
1. Jeżeli cukrzyca jest kontrolowana tylko przez tabletki lub dietę i jest możliwość zmierzenia poziomu cukru we krwi, wówczas większość osób może kontynuować dietę zgodnie z instrukcją. Dieta może obniżyć poziom cukru we krwi, dlatego konieczne jest monitorowanie tego poziomu częściej niż zwykle. W przypadku trudności z utrzymaniem równowagi poziomu cukru, patrz poniżej.
2. Jeśli cukrzyca jest kontrolowana przez insulinę lub jeśli występują trudności w utrzymywaniu równowagi poziomu cukru, należy omówić to z lekarzem.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Dlaczego muszę być na ograniczonej diecie przed tym badaniem?” style=”spoilerek”]

W celu uzyskania dobrej jakości skanowania ważne jest, aby jelita były dobrze wypróżnione. Niektóre pokarmy utrudniają oczyszczenie jelit, ta dieta została stworzona, aby pomóc w przygotowaniu jelita.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy to badanie ocenia tylko jelita, czy pokazuje również coś innego?” style=”spoilerek”]

W tym badaniu można uzyskać informacje również o innych strukturach w jamie brzusznej; liczba informacji będzie się różnić w zależności od techniki zastosowanej u danego pacjenta.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=” Czy do badania zostanę znieczulony i czy będę mógł potem prowadzić samochód? ” style=”spoilerek”]

Sedacja lub znieczulenie nie jest potrzebne do tego typu badania. Badanie nie jest bolesne – występuje jedynie dyskomfort, który mija po badaniu. Ponieważ nie ma znieczulenia, badanie to nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=” Czy istnieją jakieś zagrożenia związane z tym badaniem? ” style=”spoilerek”]

Jak w przypadku każdej próby zbadania jelit, istnieje niewielkie ryzyko przebicia lub rozdarcia (perforacji) ściany jelita. Ryzyko to wynosi około 1 do 3000, a więc badanie to jest bezpieczniejsze niż wlew doodbytniczy.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=” Co się stanie, jeżeli w moim jelicie zostaną znalezione jakieś nieprawidłowości? ” style=”spoilerek”]

Zazwyczaj wynik badania otrzymuje pacjent, a następnie przedstawia go lekarzowi kierującemu. Lekarz zdecyduje, czy konieczna jest dalsza diagnostyka oraz dobierze odpowiedni sposób leczenia.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=” Jeśli w moim jelicie zostaną znalezione polipy, czy będzie trzeba je usunąć? ” style=”spoilerek”]

Lekarz kierujący omówi tę kwestię. Ogólnie, polipy o wymiarze 1 cm lub więcej, można usunąć w endoskopii, a mniejsze polipy pozostawić i monitorować w kolejnych badaniach. Decyzja ta podejmowana jest indywidualnie.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=” Czy to badanie jest podobne do wlewu doodbytniczego? ” style=”spoilerek”]

Większość osób uważa, że jest ono łatwiejsze i mniej kłopotliwe, zwłaszcza dla pacjentów starszych lub mniej mobilnych. Badanie to jest również bardziej dokładne.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=” Czy mogę mieć to badanie, jeśli nie mam problemów jelitowych? ” style=”spoilerek”]

Można wykonać badanie, jeśli twój lekarz uważa, że jesteś w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=” Czy każdy może poddać się badaniu kolonografii wirtualnej? ” style=”spoilerek”]

Ponieważ badanie to wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie, unikamy jego wykonywania u osób poniżej 45 roku życia, jednak każdy przypadek traktujemy indywidualnie. Ponadto, badanie to wykonuje się w przypadku podejrzenia zapalenia jelita lub występowania polipów jelita grubego.

[/wpspoiler]