31 stycznia 2013

SCANX otwiera swoją drugą pracownię Tomografii Komputerowej w Sosnowcu

SCANX otwiera swoją drugą pracownię Tomografii Komputerowej w Sosnowcu

Z przyjemnością informujemy, że w Pracowni Centrum Diagnostyki Obrazowej SCANX, zlokalizowanej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, przygotowujemy się do otwarcia drugiej pracowni Tomografii Komputerowej.

Pracownia wyposażona zostanie w tomograf nowej generacji, inteligentny, 64-rzędowy skaner – Tomograf Optima CT660 GE.

Nowy aparat – wyposażony w zaawansowane innowacje – zapewnia wysokiej jakości akwizycję przy optymalnej dawce promieniowania – niezależnie od wieku pacjenta.

Możliwości tego aparatu są wykorzystywane zwłaszcza w diagnostyce obrazowej procedur:

  • kardiologicznych:
  • TK tętnic wieńcowych (koronarografia TK);
  • Calcium Score – wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, umożliwiający ocenę stopnia zagrożenia rozwojem miażdżycy;
  • oceny funkcji serca;
  • naczyniowych;
  • neurologicznych;
  • onkologicznych (np. badania niskodawkowe klatki piersiowej w celu poszukiwania wczesnych zmian nowotworowych z oceną objętościową guzków płuc, biopsje przez ścianę klatki piersiowej zmian guzowatych płuc i inne);
  • ortopedycznych.

Jednak najważniejszą w naszym przekonaniu funkcjonalnością, w jaką wyposażony jest nasz nowy tomograf jest system ASiRlink zewnętrzny, który powoduje rzeczywiste obniżenie dawki promieniowania rentgenowskiego stosowanego przy badaniach nawet o ok.65%. Ma to szczególnie istotne znaczenie przy badaniach dzieci oraz u osób przewlekle chorych (np. na choroby nowotworowe), które wymagają wykonywania kontrolnych badań TK w krótkich okresach czasu.

Zastosowanie systemu ASiR niesie za sobą możliwość używania dożylnych środków kontrastowych o zmniejszonej zawartości jodu, co zdecydowanie obniża ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem tych środków. Funkcjonalność ta ma szczególne znaczenie w przypadku badań dzieci, osób starszych, chorych na cukrzycę oraz cierpiących z powodu chorób nerek.

System ASiR zakupiony do CDO SCANX w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu jest jedynym na terenie Śląska oraz jednym z kilku funkcjonujących w całej Polsce.