13 lutego 2013

SCANX otwiera nową pracownię RTG z Pantomografem (cyfrowym rentgenem panoramicznym ART Plus)

SCANX otwiera nową pracownię RTG z Pantomografem (cyfrowym rentgenem panoramicznym ART Plus)

Serdecznie zapraszamy do nowej Pracowni RTG z Pantomografem (cyfrowym rentgenem panoramicznym ART Plus), która mieści się  w CDO SCANX w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
Nowy aparat, dzięki zastosowaniu czujnika nowej generacji z bezpośrednią konwersją promieniowania CdTe-CMOS, pozwala na otrzymanie zdjęcia panoramicznego  trzy razy lepszej jakości niż standardowe cyfrowe obrazy.
Ponadto, dzięki wykorzystaniu nowatorskiej technologii multifokalnej (wieloogniskowej) możliwe jest przesuwanie warstwy ogniskowej do uzyskania optymalnej ostrości dla wszystkich odcinków łuku żuchwy i szczęki. Rezultatem jest wyjątkowo dokładne zdjęcie we wszystkich fragmentach.
W naszym przekonaniu funkcja ta jest szczególnie istotna, ponieważ może być wykorzystywana przez lekarza zlecającego badanie (stomatologa, chirurga szczękowego) bezpośrednio w jego gabinecie, w trakcie wizyty pacjenta. W praktyce daje to możliwość każdemu lekarzowi indywidualne zrekonstruowanie badania tak, aby zdjęcie pokazywało jak najlepiej okolicę, która jest w zakresie jego zainteresowania. W tym celu wystarczy pobrać ze strony internetowej www.ajat.fi odpowiedni program do obróbki obrazów.
Kolejną ważną zaletą tego aparatu jest również to, że dawka promieniowania jest 3 x mniejsza od dawki w badaniach wykonanych za pomocą innych aparatów.
Rentgenem panoramicznym ART Plus można wykonać następujące zdjęcia:

  • panoramiczne (dziecko, osoba dorosła),
  • zatok,
  • stawów skroniowo-żuchwowych (w zwarciu i rozwarciu).

Rentgenem panoramicznym – Pantomografem ART Plus wykonuje się między innymi zdjęcia, które są podstawą do planowania leczenia ortodontycznego, chirurgicznego, implantologicznego i protetycznego.
Chcemy również poinformować Państwa o możliwości wykonania w naszej pracowni tomografii zębów (tzw. Dental CT) służącej głównie do celów implantologicznych, ale mającej również zastosowanie w chirurgii szczękowej.
Nasza Pracownia rtg wyposażona jest więc w sprzęt odpowiedni do właściwej i kompleksowej diagnostyki rentgenowskiej w stomatologii, która jest podstawą podjęcia prawidłowego leczenia.
Serdecznie zapraszamy!