13 maja 2013

SCANX na Warsztatach Tomografii Komputerowej

SCANX Centrum Diagnostyki Obrazowej

SCANX kolejny raz wziął udział w Warsztatach Tomografii Komputerowej, które odbyły się w dniach 19-21 kwietnia 2013 roku w Centrum Konferencyjnym w Ossie. Z naszej strony uczestniczyli w nich: Prezes SCANX – dr Marek Konopka, dr Mariusz Chojnacki i dr Tomasz Miśta.

Tegoroczna edycja dotyczyła diagnostyki tomograficznej w stanach nagłych. Tak jak w poprzednich latach w charakterze wykładowców wystąpili specjaliści radiologii na co dzień zajmujący się tomografią wielorzędową; część prezentacji przedstawili wybitni klinicyści.
Firma GE Healthcare, jak zawsze, wyposażyła Salę Treningową w konsole robocze do opracowywania badań, przy których ćwiczyliśmy nowe techniki wtórnej obróbki obrazów tomograficznych.

W trakcie prelekcji przedstawiono rolę radiologa z punktu widzenia ATLS (Advanced Trauma Life Support) oraz omówiono między innymi następujące zagadnienia medyczne: ostry udar niedokrwienny w TK i MR (prof. dr hab. Marek Sąsiadek), diagnostykę zakrzepicy żył i zatok mózgowia (dr n. med. Agnieszka Warczyńska), nowe rozwiązania w obrazowaniu MR (mgr inż. Piotr Seweryński), obrazowanie urazów naczyń (dr n. med. Leopold Bakoń) oraz obrazowanie urazów narządów jamy brzusznej – wątroby, krezki i jelit (dr n. med. Maciej Michalak). Część wykładów dotyczyła problemu napromieniowania pacjenta w trakcie badania: „Politrauma a dawka w TK” – dr n. med. Piotr Palczewski, „Jak zmniejszyć dawkę promieniowa oraz dawkę jodu w badaniach TK” – lek. Marek Pitucha, mgr inż. Grzegorz Gryszkiewicz. Przedstawiono również wiele innych ciekawych tematów z zakresu radiologii stanów nagłych.

W trakcie wykładów odbywały się również konkursy medyczne dotyczące rozpoznawania patologii znajdujących się na slajdach– jeden z takich konkursów wygrał dr Mariusz Chojnacki.

Po części oficjalnej – naukowej – trwała dyskusja, podczas której wypowiedzi uczestników konferencji wiele wniosły do omawianej problematyki i uzupełniły wiedzę przekazaną przez wykładowców.

Cały czas pogłębiamy naszą wiedzę z zakresu diagnostyki obrazowej aby zapewnić Państwu jak najlepszą opiekę diagnostyczną