18 kwietnia 2013

SCANX na konferencji ECR 2013 – 07-11 marca 2013 – Wiedeń, Austria

SCANX na konferencji ECR 2013 – 07-11 marca 2013 - Wiedeń, Austria

W dniach od 7.03.2013 r do 11.03.2013 r. Prezes SCANX SP z o.o. – dr n. med. Marek Konopka wraz z kierownikiem Działu Informatycznego – Grzegorzem Sterniczukiem wzięli udział w Europejskim Kongresie Radiologii.

Europejski Kongres Radiologii (ECR) reprezentuje społeczność radiologiczną w całej Europie oraz w basenie Morza Śródziemnego. Struktury ECR obejmują Komitet Kongresu, Komitet Planowania Programu, Komitet Techniczny, Wystawy i 17 podkomisji naukowych. Kongres to dynamiczne i innowacyjne spotkanie naukowe, osadzone w wyjątkowej i inspirującej atmosferze. Stał się największym spotkaniem radiologicznym w Europie: ponad 20.000 uczestników z około 100 krajów i prezentacja ponad 4000 prac naukowych i nowości w Radiologii.

W tym roku w Kongresie uczestniczyło 20.098 osób ze 101 krajów na całym świecie (plus 3.000 widzów na żywo – „online”). Polskę reprezentowało 299 delegatów, w tym oczywiście przedstawiciele naszej firmy. ECR gościł honorowo krajowe towarzystwa radiologiczne z Hiszpanii, RPA i Chile.

Wykład inauguracyjny poprowadził Jesus Prieto z Hiszpanii – specjalista w dziedzinie hepatologii, pionier terapii genowej w Europie. Jego badania koncentrują się głównie na zrozumieniu podstawowych mechanizmów chorób wątroby i na rozwoju nowych metod leczenia ostrego i przewlekłego uszkodzenia wątroby.

ECR 2013 wprowadził równie wysokie standardy z szeroko zakrojonego programu prac naukowych, w szczególności trzech kursów: Obrazowania Tętnic – klinicznych pytań dotyczących obrazowania naczyń, Układu moczowo-płciowego i Obrazowania w Onkologii w połączeniu z nowoczesną terapią ogólnoustrojową i miejscową. Kontynuowano „mini kursy” z zakresu diagnostyki obrazowej głowy i szyi, a także obrazowania układu mięśniowo-szkieletowego. Sympozja „State of the art” skupiły się na obrazowaniu dyfuzji (DWI) jamy brzusznej oraz ocenie odpowiedzi na leczenie w nowotworach układu krwiotwórczego. W celu wspierania interdyscyplinarnego podejścia do wykrywania i leczenia raka, ECR 2013 zorganizował trzy interdyscyplinarne sesje metod diagnostyki i leczenia chorych na raka – radiologów, chirurgów i onkologów . Specjaliści koncentrowali się na nowotworach dróg żółciowych, jelita grubego, na obrazowaniu przerzutów do wątroby i raka wątrobowokomórkowego. Dodatkowo odbyło się wiele sesji naukowych we współpracy ESR i krajowych towarzystw radiologicznych.

Natomiast, pod względem informatycznym, SCANX Sp. z o.o. zbierał informacje na temat najnowszych osiągnięć i rozwiązań programistycznych i sprzętowych z zakresu diagnostyki obrazowej.

Radiologia jest obszernym działem medycyny, który ciągle rozwija się, dając większe możliwości diagnostyczne lekarzom a pacjentom szanse na prawidłowe leczenie.
Dlatego też bierzemy udział w ważnych wydarzeniach medycznych a zdobytą wiedzę i doświadczenie przekładamy na naszą pracę.