Zalety badania MR

Zalety badania MR:

  • jest bezbolesną i nieinwazyjną techniką obrazowania, która nie jest związana z ekspozycją na promieniowanie X;
  • może być powtarzane wielokrotnie;
  • może być wykonywane u osób chorych w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych;
  • nie powoduje żadnych reakcji alergicznych;
  • szczegółowe obrazy naczyń krwionośnych i przepływu krwi uzyskuje się bez konieczności wprowadzania do nich cewnika, w związku z czym nie występuje ryzyko uszkodzenia tętnicy;
  • obrazy MR struktur organizmu złożonych z tkanek miękkich – takich jak serce, wątroba i wiele innych narządów – w niektórych przypadkach zwiększają prawdopodobieństwo wykrycia i scharakteryzowania nieprawidłowości i zmian ogniskowych; taka dokładność sprawia, że badanie to stanowi nieocenione narzędzie we wczesnym rozpoznawaniu i ocenie wielu chorób;
  • przydatność w diagnozowaniu wielu różnych schorzeń, w tym nowotworów, chorób serca i naczyń krwionośnych, tkanki mięśniowej oraz kości;
  • umożliwia nieinwazyjną ocenę dróg żółciowych bez konieczności podania środka kontrastowego;
  • stanowi szybką, nieinwazyjną metodę w diagnozowaniu schorzeń serca i naczyń krwionośnych;
  • pomaga ocenić zarówno strukturę narządu, jak i jego funkcjonowanie.