Zakres badań MR

Badanie MR:

 • jest bezbolesną i nieinwazyjną techniką obrazowania, która nie jest związana z ekspozycją na promieniowanie X;
 • może być powtarzane wielokrotnie;
 • może być wykonywane u osób chorych w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych;
 • nie powoduje żadnych reakcji alergicznych;
 • szczegółowe obrazy naczyń krwionośnych i przepływu krwi uzyskuje się bez konieczności wprowadzania do nich cewnika, w związku z czym nie występuje ryzyko uszkodzenia tętnicy;
 • obrazy MR struktur organizmu złożonych z tkanek miękkich – takich jak serce, wątroba i wiele innych narządów – w niektórych przypadkach zwiększają prawdopodobieństwo wykrycia i scharakteryzowania nieprawidłowości i zmian ogniskowych; taka dokładność sprawia, że badanie to stanowi nieocenione narzędzie we wczesnym rozpoznawaniu i ocenie wielu chorób;
 • przydatność w diagnozowaniu wielu różnych schorzeń, w tym nowotworów, chorób serca i naczyń krwionośnych, tkanki mięśniowej oraz kości;
 • umożliwia nieinwazyjną ocenę dróg żółciowych bez konieczności podania środka kontrastowego;
 • stanowi szybką, nieinwazyjną metodę w diagnozowaniu schorzeń serca i naczyń krwionośnych;
 • pomaga ocenić zarówno strukturę narządu, jak i jego funkcjonowanie.

 

Wykonywane badania MR

 • MR mózgowia
 • MR przysadki
 • MR oczodołów
 • MR zatok obocznych nosa
 • MR twarzoczaszki
 • MR piramid kości skroniowych
 • MR szyi (nosogardziel, krtań, gardło)
 • MR jamy brzusznej
 • MR miednicy małej
 • MR kończyn (kości i stawy)
 • MR kręgosłupa (odcinek C, Th, L-S)
 • MR tkanek miękkich
 • MR gruczołu krokowego
 • Cholangiografia MR
 • Angiografia MR
 • Spektoskopia MR
 • Enterokliza
 • MR serca