Przygotowanie i przeciwwskazania do badań MR

Przygotowanie do badania

Badanie to nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta, czasami jednak pacjent proszony jest o pozostanie przed badaniem 2 godziny bez jedzenia, dotyczy to szczególnie badań z kontrastem.
W przypadku konieczności zastosowania dożylnego środka kontrastowego, należy wcześniej wykonać badanie krwi określające poziom kreatyniny w surowicy krwi.
W czasie badania MR pacjent przebywa w stałym polu magnetycznym.
Dla zachowania pełnych zasad bezpieczeństwa konieczne jest zgłoszenie przez pacjenta przed badaniem ewentualnej obecności wszczepionych urządzeń medycznych, endoprotez lub innych metalicznych ciał obcych, które umieszczone w silnym polu magnetycznym mogłyby nadmiernie się nagrzewać lub ich działanie mogłoby zostać zaburzone – w tym celu przed badaniem pacjent wypełnia szczegółową ankietę.

Przedmioty, które pacjenci i inne osoby muszą usunąć przed wejściem do pomieszczenia ze skanerem MR, obejmują:

 • portmonetkę, portfel, klipsy na pieniądze, karty kredytowe, karty z paskami magnetycznymi;
 • urządzenia elektroniczne, takie jak pagery lub telefony komórkowe;
 • aparaty słuchowe;
 • metalową biżuterię, zegarki;
 • długopisy, spinacze, klucze, monety;
 • spinki do włosów;
 • jakiekolwiek części ubioru, które zawierają metalowe suwaki, guziki, zapięcia, haczyki, druty lub metalowe nici;
 • buty, sprzączki, zapinki.

Przedmioty, które mogą pogarszać jakość obrazu, jeżeli znajdą się w pobliżu skanowanego obszaru, obejmują:

 • metalowe pręty kręgosłupowe;
 • płytki, gwoździe, śruby lub siatki metalowe użyte do operacji kości lub stawu;
 • endoprotezy lub protezy;
 • biżuterię metalową, w tym kolczyki stosowane w piercingu;
 • niektóre tatuaże lub permanentny makijaż (zmieniają one obrazy MR, jak też stwarzają ryzyko podrażnienia lub obrzęku skóry; najbardziej problematyczne są czarne i niebieskie barwniki);
 • pociski, odłamki lub inne metalowe fragmenty;
 • metalowe ciała obce w oku lub w pobliżu oka (np. opiłki metalowe – takie przedmioty zazwyczaj widać w badaniu rentgenowskim; najbardziej są na nie narażone osoby pracujące przy obróbce metali);
 • wypełnienia uzębienia (zazwyczaj pole magnetyczne nie ma na nie wpływu, jednak mogą one powodować rozmycie obrazu w obszarze twarzy lub mózgu; to samo dotyczy aparatów ortodontycznych i protez zębowych).

[wpspoiler name=”Przed badaniem z zastosowaniem środka kontrastowego”  style=”spoilerek”]

Przed badaniem z zastosowaniem środka kontrastowego do badań MR należy poinformować lekarza o:

 • uczuleniu na konkretny środek kontrastowy lub którąkolwiek z jego substancji pomocniczych;
 • alergii (katar sienny, pokrzywka) lub astmie;
 • wcześniejszej reakcji niepożądanej na środek kontrastowy;
 • zaburzeniu czynności nerek;
 • ciężkiej chorobie nerek lub naczyń krwionośnych;
 • obniżonym poziomie potasu;
 • nieprawidłowościach w badaniu EKG u pacjenta lub członków rodziny;
 • zaburzeniach rytmu lub częstości pracy serca po zastosowaniu leków;
 • chorobach mózgu z drgawkami i innych chorobach układu nerwowego.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, wydawanych bez recepty. Dotyczy to zwłaszcza leków, które zmieniają rytm lub częstość pracy serca.

Należy także powiadomić lekarza o pewnej lub podejrzewanej ciąży, ponieważ stosowanie środków kontrastowych u kobiet w ciąży nie jest zalecane, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, czyli w sytuacji, gdy korzyści płynące z wykonania badania znacznie przewyższają związane z procedurą ryzyko. Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Radiologii Urogenitalnej (ang. ESUR – European Society of Urogenital Radiology), „gdy istnieją bardzo wyraźne wskazania do wykonania badania MR z kontrastem, kobiecie w ciąży można podać najmniejszą możliwą dawkę najstabilniejszego środka kontrastowego zawierającego gadolin (środki pierścieniowe)”. Zastosowanie środków kontrastowych u kobiet w ciąży powinno zostać omówione bezpośrednio z pacjentką oraz lekarzem prowadzącym.

Należy poinformować lekarza o karmieniu lub zamiarze karmienia piersią. Zalecane jest przerwanie karmienia na co najmniej 24 godziny po podaniu środków kontrastowych do badań MR.

[/wpspoiler]

[wpspoiler name=”Enterokliza (enterografia) MR”  style=”spoilerek”]

Ze względu na możliwe złe samopoczucie  pacjenta, zaleca się obecność osób towarzyszących po badaniu.

Charakterystyka badania

Jest to badanie umożliwiające dokładną ocenę jelita cienkiego. Dostarcza również ogólnych informacji o stanie morfologicznym pozostałych narządów jamy brzusznej i miednicy. W naszej firmie wykonywana jest aktualnie enterografia, która polega na podaniu doustnie roztworu środka kontrastowego (Lactulose), w odróżnieniu od właściwej enteroklizy, gdzie roztwór środka kontrastowego podawany jest przez sondę do dwunastnicy. Celem spowolnienia perystaltyki podaje się  dożylnie  buscolysin lub glukagon.

Wskazania

 • choroba Crohna,
 • inne choroby naciekowe jelita cienkiego i krezki  – zapalenia, guzy (choroba Cowdena, carcinoid, adenoCA),
 • monitoring procesów zapalnych przewlekłych jelita cienkiego , efektów ich leczenia , powikłań,
 • przeciwwskazanie do enteroklizy TK.

Przygotowanie do badania
Pacjent w dniu poprzedzającym badanie powinien:

 • zastosować dietę lekkostrawną,
 • unikać mleka i produktów mlekopochodnych,
 • przyjąć zażywane leki o zwykłej porze.

W dniu badania

 • zażyć przyjmowane leki,
 • pozostać na czczo do czasu wykonania badania,
 • pić niewielkie ilości wody niegazowanej.

Pacjent powinien dostarczyć wyniki określające poziom kreatyniny. Należy poinformować pacjenta, aby stawił się w pracowni na godzinę przed badaniem, ponieważ przez ten czas będzie pojony roztworem preparatu Lactulose. Ze względu na możliwe złe samopoczucie  pacjenta, zaleca się obecność osób towarzyszących po badaniu.
Czas trwania badania – do ok. 60 min.

[/wpspoiler]

Przeciwwskazania bezwzględne do wykonania badania MR

 • wszczepiony rozrusznik serca (kardiostymulator), niekompatybilny z polem magnetycznym
 • pompa insulinowa
 • wszczepiony aparat słuchowy
 • neurostymulatory
 • klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe
 • ciało metaliczne w oku

Większość obecnie stosowanych materiałów medycznych jest dopuszczona do pracy w polu elektromagnetycznym (np. aparaty ortodontyczne i materiały używane w stomatologii, klipsy stosowane przy laparoskopii, szwy w mostku po by-passach) i nie stanowią przeciwwskazania do wykonania badania MR. Należy jednak podczas rejestracji przekazać informacje na ten temat.

Nie zaleca się wykonywania badań MR w I trymestrze ciąży.