Przeciwwskazania do badania MR

Przeciwwskazania bezwzględne do wykonania badania MR

  • wszczepiony rozrusznik serca (kardiostymulator), niekompatybilny z polem magnetycznym
  • pompa insulinowa
  • wszczepiony aparat słuchowy
  • neurostymulatory
  • klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe
  • ciało metaliczne w oku

Większość obecnie stosowanych materiałów medycznych jest dopuszczona do pracy w polu elektromagnetycznym (np. aparaty ortodontyczne i materiały używane w stomatologii, klipsy stosowane przy laparoskopii, szwy w mostku po by-passach) i nie stanowią przeciwwskazania do wykonania badania MR. Należy jednak podczas rejestracji przekazać informacje na ten temat.

Nie zaleca się wykonywania badań MR w I trymestrze ciąży.