Kopia Nasze pracownie MR

pracownia1Centrum Diagnostyki Obrazowej
Tomografii Komputerowej, RTG, USG
Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary

pracownia1Pracownia Rezonansu Magnetycznego
ul. Bielska 4
43-400 Cieszyn

w Szpitalu Śląskim