Najczęściej zadawane pytania pacjentów

[wpspoiler name=”Czy do badania rezonansem magnetycznym należy się jakoś przygotować?” open=”true”  style=”spoilerek”]

Badanie MR nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta.
Ponieważ jednak w rezonansie magnetycznym panuje silne pole magnetyczne, obowiązuje kilka zasad dotyczących badania. Ważne jest, żeby wejść do sali, w której znajduje się aparat do rezonansu magnetycznego, w ubraniu pozbawionym metalowych elementów, np. guzików, bez paska, zegarka, kluczy, kart płatniczych i telefonów komórkowych.
Nie można wchodzić mając wszczepiony rozrusznik serca.
Natomiast jeśli mają Państwo wszczepione: protezy, klipsy chirurgiczne lub ortopedyczne zespolenia kości, należy przed badaniem koniecznie poinformować o tym lekarza.
Nie ma specjalnych zaleceń odnośnie przygotowania się do tego badania, czasami jednak pacjent proszony jest o pozostanie przed badaniem na czczo.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Co mam ze sobą zabrać na badanie MR?” style=”spoilerek”]

Na badanie należy ze sobą zabrać:

  • skierowanie,
  • wcześniejsze wyniki badań z zakresu diagnostyki obrazowej (RTG, TK, MR, USG),
  • w przypadku badania TK, MR z kontrastem – wynik badania poziomu kreatyniny we krwi (wynik ważny jest do 14 dni),
  • w przypadku badań refundowanych przez NFZ – dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne,
  • w przypadku badań płatnych – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),
  • w przypadku badań dzieci do lat 18 – książeczkę zdrowia.

[/wpspoiler]

[wpspoiler name=”Czy przy badaniu obecny jest lekarz?” style=”spoilerek”]

Tak.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Jak do badania MR ma się przygotować osoba chora na cukrzycę?” style=”spoilerek”]

Pacjenci chorzy na cukrzycę powinni poinformować o swojej chorobie i lekach jakie zażywają, pracownika rejestracji (w celu ustalenia dogodnej dla pacjenta godziny badania). Podczas stosowania niektórych leków przeciwcukrzcowych nie powinno się podawać dożylnych środków kontrastowych. Należy skonsultować z lekarzem diabetologiem możliwość odstawienia tych leków na dwa dni przed planowym terminem badania.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Kto wykonuje badania rezonansem magnetycznym (MR)?” style=”spoilerek”]

Badanie TK, MR wykonuje i opisuje lekarz radiolog. Technik radiodiagnostyk kontroluje i obsługuje aparat TK, MR oraz wykonuje określone badania z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej. Pielęgniarka przygotowuje pacjenta do badań radiologicznych oraz podaje środek kontrastowy.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Po co podaje się środek kontrastowy?” style=”spoilerek”]

Środek kontrastujący to substancja podawana podczas badania obrazowego, w celu lepszego uwidocznienia określonych struktur i narządów oraz odróżnienia patologii od stanu prawidłowego.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Które z badań jest lepsze: badanie tomograficzne (TK) czy rezonansem magnetycznym (MR)?” style=”spoilerek”]

Badania TK oraz MR różnią się od siebie między innymi mechanizmem działania, wskazaniami do wykonania, a także szczegółowością obrazu i ceną.
TK jest to badanie wykorzystujące właściwości promieniowania rentgenowskiego. Promienie Rtg przechodząc przez ciało ulegają osłabieniu, w zależności od rodzaju tkanki organizmu. Dzięki temu badaniu ocenia się określoną strukturę anatomiczną. Wskazaniem do wykonania tomografii są wszelkie stany zagrożenia zdrowia i życia, obejmujące głowę. Należą do nich podejrzenie krwawienia śródczaszkowego, udaru, ropnia mózgu, urazy głowy i rdzenia kręgowego. Oprócz tego TK, można wykonać w przypadku podejrzenia jakichkolwiek nowotworów, chorób układu nerwowego, laryngologicznych, serca, układu pokarmowego, moczowo-płciowego.
Natomiast badanie MR polega na umieszczeniu chorego w aparacie wytwarzającym wysokoenergetyczne pole elektromagnetyczne o różnym natężeniu i kierunku działania.  Jest to badanie nieinwazyjne i nieszkodliwe. Rezonans jest wskazany w chorobach neurologicznych – SM, choroba Alzheimera, patologie mózgu i rdzenia kręgowego, a także w chorobach innych narządów, o charakterze guzów i nowotworów oraz w przypadku urazu.

[/wpspoiler]