Dokumentacja wymagana przed badaniem MR

Na badanie MR prosimy przynieść:

  • Skierowanie na badanie MR;
  • Dokument tożsamości;
  • Wyniki badań krwi określające poziom kreatyniny (ważne przez 2 tyg.) – w przypadku badań z kontrastem;
  • Wcześniejsze zdjęcia, wyniki badań TK, MR, RTG, USG oraz wypisy szpitalne;
  • Książeczkę zdrowia dziecka (dot. pacjentów do 16 roku życia).

Informacje dodatkowe:

  • Pacjent może odebrać wynik osobiście lub upoważniając do tego inną osobę (w dniu badania);
  • Osoba niepełnoletnia powinna stawić się na badanie z prawnym opiekunem;
  • W przypadku badań refundowanych przez NFZ, można zabrać ze sobą dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia zdrowotnego (dziecko książeczkę zdrowia);
  • O ciąży należy poinformować technika lub personel w rejestracji;
  • Pierwszeństwo w przyjęciu na badanie mają pacjenci przyjmowani ze wskazań życiowych. O kolejności przyjęcia decyduje lekarz radiolog.

Większość badań MR trwa od 20 do 60 minut, w zależności od badanego obszaru. Technik wykonujący badanie udziela  pacjentowi szczegółowych informacji dotyczących przebiegu całej procedury.

Bardzo ważne dla pacjenta jest pozostanie bez ruchu w trakcie wykonywania badań.
Podczas badania technik ma możliwość stałego obserwowania i komunikowania się z pacjentem.