Badanie MR w znieczuleniu

Znieczulenie ogólne w Pracowni Rezonansu Magnetycznego
 • Znieczulenie ogólne dziecka w trakcie rezonansu magnetycznego jest konieczne, aby uniknąć artefaktów ruchowych.
 • Przed znieczuleniem wymagane jest uzyskanie świadomej zgody rodzica lub prawnego opiekuna, która jest podpisywana w obecności lekarza anestezjologa.
 • Lekarz anestezjolog informuje o sposobie znieczulenia dziecka i wyjaśnia ewentualne wątpliwości w bezpośredniej rozmowie.
 • Pacjent musi być na czczo, tzn. 6 godzin od jakiegokolwiek ostatniego posiłku, 4 godziny od wypicia klarownych płynów (woda, herbata), dzieci karmione piersią 4 godziny od ostatniego karmienia.
 • Wszystkie leki przyjmowane na stałe (przeciwpadaczkowe, przeciwalergiczne itp), powinny być podane o zwykłej porze, popite niewielką ilością płynu ok 10 ml. Nie wolno odstawiać leków przyjmowanych przewlekle, a o wszelkich odstępach od standardowego dawkowania należy poinformować lekarza anestezjologa.
 • Dziecko poddawane znieczuleniu powinno być zdrowe, bez klinicznych cech infekcji. Gdy pacjent przebył infekcję musi upłynąć dwa tygodnie od ostatnich objawów choroby, również dwa tygodnie od antybiotykoterapii.
 • Rodzice pacjenta zobowiązani są przedstawić jego aktualną wagę.
 • Pacjent musi posiadać aktualną morfologię krwi i poziom kreatyniny w surowicy.
 • Po znieczuleniu dziecko pozostaje nawet do dwóch godzin na sali budzeń. Pacjent zostaje wypisany i może wyjechać do domu po stwierdzeniu przez anestezjologa, iż jest całkowicie wybudzony ze znieczulenia. Lekarz anestezjolog instruuje opiekuna odnośnie czasu pojenia i karmienia po znieczuleniu.
 • Opiekun powinien przynieść ze sobą karty informacyjne leczenia szpitalnego oraz inną dokumentację medyczną zawierającą dane na temat stanu zdrowia dziecka. Opiekun zobowiązany jest udzielić szczegółowych odpowiedzi na zadawane przez lekarza anestezjologa pytania odnośnie stanu zdrowia i wywiadu chorobowego pacjenta. Zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy, w szczególności godziny ostatniego posiłku, może skutkować powstaniem sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu pacjenta.
 • Każdy pacjent, bez względu na wiek, po znieczuleniu, wymaga opieki osoby dorosłej, która zapewnia transport do miejsca zamieszkania. Nie zaleca się korzystania z komunikacji publicznej. Wskazana jest podróż w pozycji siedzącej. Po znieczuleniu przez okres jednej doby bezwzględnie zakazuje się prowadzenia pojazdów mechanicznych.
 • Zapisy na badania rezonansu magnetycznego w znieczuleniu ogólnym u dzieci, które przebywają w domu, a które nie ukończyły 6 miesiąca życia, odbywają się po konsultacji z anestezjologiem, który po zebraniu danych na temat pacjenta, poinformuje o sposobie jego przygotowania, lub zdyskwalifikuje pacjenta ze znieczulenia i wyjaśni, dlaczego procedura nie może się odbyć w trybie ambulatoryjnym.