Rejestracja telefoniczna

Rejestracja telefoniczna badań refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

W celu ułatwienia Państwu czynności związanych z zarejestrowaniem na badanie, prosimy o wcześniejsze przygotowanie skierowania oraz następujących danych personalnych:

Dane personalne:
 1. Imię, nazwisko i numer PESEL (jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
 2. Adres zameldowania, zamieszkania lub pobytu
 3. Numer telefonu
Dane znajdujące się na skierowaniu:
 1. Rodzaj i zakres badania
 2. REGON podmiotu kierującego (po tym wyszukuje się w Risie a nie po numerze umowy)
 3. Numer umowy podmiotu z NFZ (przeważnie znajduje się na pieczątce jednostki kierującej) – tylko gwoli weryfikacji uprawnienia podmiotu kierującego
 4. Specjalizacja poradni
 5. Imię i nazwisko lekarza kierującego na badanie

Rejestracja telefoniczna w przypadku badań płatnych:

 1.  Imię i nazwisko Pacjenta
 2. Pesel
 3. Adres zameldowania, zamieszkania lub pobytu
 4. Numer telefonu
Pozostałe dane ze skierowania:
 1. W przypadku posiadania skierowania – rodzaj i zakres badania, podmiot (gabinet) kierujący, lekarz kierujący.
 2. W przypadku braku skierowania – rodzaj i zakres badania.

Zostaw numer telefonu – skontaktujemy się z tobą:

  Proszę o kontakt ze mną za pośrednictwem wskazanego numeru telefonu, tym samym wyrażam zgodę na użycie podanych danych w tym celu.