Pytania pacjentów

[wpspoiler name=”Jak przebiega badanie Tomografem Komputerowym?” open=”true”  style=”spoilerek”]

Podczas badania pacjent zostaje umieszczony na ruchomym stole, który przesuwa się do wnętrza aparatu, gdzie wokół jego ciała obraca się lampa wytwarzająca promieniowanie rentgenowskie. Przechodząc przez różne tkanki promieniowanie to ulega osłabieniu. Stopień osłabienia promieniowania zależy od rodzaju tkanki, np. przechodząc przez kości ulega ono silnemu osłabieniu. Dzięki tej właściwości promieni można dobrze zróżnicować tkanki pacjenta. Powstające obrazy z każdego obrotu lampy są następnie przetwarzane przez komputer i przedstawiane na monitorze jako obraz struktur i narządów ciała pacjenta.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy do badania Tomografem należy sią jakoś przygotować?” style=”spoilerek”]

Większość rodzajów badań w tomografii komputerowej nie wymaga specjalnych przygotowań.
Warto jednak być przygotowanym na ewentualne podanie środka kontrastowego – substancji,  dzięki której łatwiej uchwycić nawet drobne nieprawidłowości. W związku z tym zalecane jest powstrzymanie się od spożywania posiłków na kilka godzin przed badaniem. Zlecane jest również spożycie przed badaniem co najmniej 0,5 l wody  lub niesłodzonych napojów (koniecznie niegazowanych).
Przed badaniem TK z zastosowaniem środka kontrastowego należy również poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, w tym także o suplementach diety i preparatach ziołowych.
W przypadku konieczności zastosowania środka kontrastowego, należy wcześniej wykonać badanie krwi określające poziom kreatyniny we surowicy krwi.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy osoba w ciąży może poddać się badaniu TK?” style=”spoilerek”]

Ciąża jest poważnym przeciwskazaniem do wykonania badania TK – każda pacjentka będąca w ciąży powinna o tym fakcie powiadomić rejestratorkę lub operatora aparatu TK.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Jak przebiega badanie Rezonansem Magnetycznym?” style=”spoilerek”]

Czas trwania badania MR wynosi 20- 60 min.
Aparat do badania składa się zwykle z krótkiego tunelu otwartego z obu stron, do którego pacjent wjeżdża na ruchomym stole. Podczas badania wymagane jest leżenie bez ruchu, ponieważ ma to wpływ na jego jakość. Często istnieje potrzeba zastosowania środka kontrastowego – substancji podawanej dożylnie w celu lepszego uwidocznienia zmian w narządach. Szczegółowych zaleceń dotyczących postępowania, zwłaszcza w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi, udziela personel medyczny pracowni.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy do badania Rezonansem magnetycznym należy się przygotować?” style=”spoilerek”]

Badanie MR nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta.
Ponieważ jednak w Rezonansie Magnetycznym panuje silne pole magnetyczne, obowiązuje kilka zasad dotyczących badania. Ważne jest, żeby wejść do sali, w której znajduje się aparat do Rezonansu Magnetycznego, w ubraniu pozbawionym metalowych elementów, np. guzików, bez paska, zegarka, kluczy, kart płatniczych i telefonów komórkowych.
Nie można wchodzić mając wszczepiony rozrusznik serca.
Natomiast jeśli mają Państwo wszczepione: protezy, klipsy chirurgiczne lub ortopedyczne zespolenia kości, należy przed badaniem koniecznie poinformować o tym lekarza.
Nie ma specjalnych zaleceń odnośnie przygotowania się do tego badania, czasami jednak pacjent proszony jest o pozostanie przed badaniem na czczo.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Co mam ze sobą zabrać na badanie TK, MR, RTG lub USG?” style=”spoilerek”]

Na badanie należy ze sobą zabrać:

  • skierowanie,
  • wcześniejsze wyniki badań z zakresu diagnostyki obrazowej (RTG, TK, MR, USG),
  • w przypadku badania TK, MR z kontrastem – wynik badania poziomu kreatyniny we krwi (wynik ważny jest do 14 dni),
  • w przypadku badań refundowanych przez NFZ – dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne,
  • w przypadku badań płatnych – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),
  • w przypadku badań dzieci do lat 18 – książeczkę zdrowia.
[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Co to jest Angiografia TK?” style=”spoilerek”]

Badanie Angio-TK jest badaniem  tomograficznym naczyń krwionośnych. Podczas badania podaje się dożylnie środek kontrastowy, który dokładnie uwidacznia badane naczynia.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy badanie tomograficzne (TK) jest bolesne?” style=”spoilerek”]

W przypadku badań, bez dożylnego podania kontrastu – badanie jest całkowicie bezbolesne.
W przypadku badań z dożylnym podaniem środka kontrastowego należy założyć wenflon do żyły. W trakcie podawania kontrastu pacjenci odczuwają rozchodzące się po całym ciele ciepło oraz mają metaliczny posmak w ustach.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy do badania tomograficznego (TK) trzeba zgłosić się na czczo?” style=”spoilerek”]

W przypadku badania bez kontrastu – brak zaleceń.
W przypadku badania TK z kontrastem:
Zalecane jest powstrzymanie się od spożywania posiłków na 6 godzin przed badaniem. Ważne jest także właściwe nawodnienie organizmu. Dlatego też zalecane jest spożycie przed badaniem wody, koniecznie niegazowanej lub napojów niesłodzonych, w ilości co najmniej 0,5 l.  Jednak ze względu na możliwość występowania u danego pacjenta różnych chorób dodatkowych, wskazane jest w każdym konkretnym przypadku skonsultowanie zaleceń dotyczących nawodnienia, z lekarzem prowadzącym lub radiologiem.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy jest obecny lekarz przy badaniu TK lub MR?” style=”spoilerek”]

Tak.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy menstruacja jest przeciwwskazaniem do badania tomograficznego (TK)?” style=”spoilerek”]

Nie.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy można zażyć leki przed badaniem tomograficznym (TK)?” style=”spoilerek”]

Przed badaniem tomograficznym (TK), z zastosowaniem środka kontrastowego, należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, w tym także o suplementach diety i preparatach ziołowych.
Lekarz może zalecić przerwanie przyjmowania niektórych preparatów na określony czas przed wykonaniem badania.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy po badaniu tomograficznym (TK) można jeść?” style=”spoilerek”]

Tak.
Należy również dużo pić, tak aby wypłukać jak najszybciej podany dożylnie środek kontrastowy (jeżeli był podany).

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy po badaniu tomograficznym (TK) jest potrzebna osoba towarzysząca?” style=”spoilerek”]

W przypadku badania Tomografem Komputerowym (TK), bez podania środka kontrastowego, nie jest potrzebna osoba towarzysząca.
Również badanie TK z użyciem środka kontrastowego nie ma wpływu na funkcjonowanie człowieka, dlatego i w tym przypadku nie jest wymagana obecność osoby towarzyszącej. Jedynie dla bezpieczeństwa, pacjent po badaniu zostaje jeszcze w pracowni około 20 min.
Po badaniu Tomografem Komputerowym można prowadzić samochód.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy po badaniu TK można kierować samochodem?” style=”spoilerek”]

Tak.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy tomografia komputerowa (TK) jest popularna (bezpieczna) w badaniach czaszki?” style=”spoilerek”]

Dzięki wykorzystaniu techniki obrazowania narządów i tkanek za pomocą promieni rentgenowskich Tomografia Komputerowa (TK) jest nowoczesną, dokładną i szeroko stosowaną metodą diagnozowania praktycznie większości okolic anatomicznych człowieka – w tym również czaszki.
Badania z użyciem promieni X są bezpieczne, o ile są wykonywane z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. Radiolodzy i technicy w pracowniach diagnostycznych Scanx są przeszkoleni w stosowaniu minimalnej ilości promieniowania, niezbędnej do uzyskania oczekiwanych wyników.
Dawka promieniowania, stosowana podczas większości badań, jest niska. Podawane w trakcie badania wartości dawek promieniowania muszą być zgodne z ustalonymi przez odpowiednie akty prawne.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy do badania, Tomografem Komputerowym (TK) trzeba się rozebrać ?” style=”spoilerek”]

Do większości badań nie trzeba się rozbierać. Pacjent może być natomiast poproszony o zdjęcie elementów metalowych (kolczyki, biustonosz, pasek od spodni), które mogą zaburzać obraz TK.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy wynik badania wydawany jest w tym samym dniu co badanie?” style=”spoilerek”]

Wynik badania można przeważnie odebrać jeszcze w dniu badania.
Czasem do opisania niektórych badań potrzebna jest  wcześniejsza dokumentacja medyczna lub konsultacja innego lekarza, w takich przypadkach opisy badań TK mogą być w dniu następnym.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Dlaczego zaraz po badaniu Tomografem Komputerowym (TK) nie można wyciągnąć wenflonu?” style=”spoilerek”]

Uważa się, że do ok.20 minut  po dożylnym podaniu środka kontrastowego, mogą wystąpić działania niepożądane. Aby umożliwić szybkie podanie ew. leków, po badaniu (przez ok. pół godziny) pacjent pozostaje pod obserwacją z założonym wenflonem.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Jak długo trwa badanie Tomografem Komputerowym TK?” style=”spoilerek”]

Badanie Tomografem Komputerowym (TK)  trwa, w zależności od badanego organu oraz od tego czy będzie podawany środek kontrastujący, od 10 do 30 min.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Jak do badania TK i MR, ma się przygotować osoba chora na cukrzycę?” style=”spoilerek”]

Pacjenci chorzy na cukrzycę powinni poinformować, o swojej chorobie i lekach jakie zażywają, pracownika rejestracji (w celu ustalenia dogodnej dla pacjenta godziny badania). Podczas stosowania niektórych leków przeciwcukrzcowych nie powinno się podawać dożylnych środków kontrastowych. Należy skonsultować z lekarzem diabetologiem możliwość odstawienia tych leków na dwa dni przed planowym terminem badania.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Kto wykonuje badania tomograficzne (TK) oraz rezonansem magnetycznym (MR)?” style=”spoilerek”]

Badanie TK, MR wykonuje i opisuje lekarz radiolog. Technik radiodiagnostyk kontroluje i obsługuje aparat TK, MR oraz wykonuje określone badania z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej. Pielęgniarka przygotowuje pacjenta do badań radiologicznych oraz podaje środek kontrastowy.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Po co podaje się środek kontrastowy?” style=”spoilerek”]

Środek kontrastujący to substancja podawana podczas badania obrazowego, w celu lepszego uwidocznienia określonych struktur i narządów oraz odróżnienia patologii od stanu prawidłowego.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Które z badań jest lepsze: badanie tomograficzne (TK) czy rezonansem magnetycznym (MR)?” style=”spoilerek”]

Badania TK oraz MR różnią się od siebie między innymi mechanizmem działania, wskazaniami do wykonania, a także szczegółowością obrazu i ceną.
TK jest to badanie wykorzystujące właściwości promieniowania rentgenowskiego. Promień Rtg przechodząc przez ciało ulega osłabieniu, w zależności od rodzaju tkanki organizmu. Dzięki temu badaniu ocenia się określoną strukturę anatomiczną. Wskazaniem do wykonania tomografii są wszelkie stany zagrożenia zdrowia i życia, obejmujące głowę. Należą do nich podejrzenie krwawienia śródczaszkowego, udaru, ropnia mózgu, urazy głowy i rdzenia kręgowego. Oprócz tego TK, można wykonać w przypadku podejrzenia jakichkolwiek nowotworów, chorób układu nerwowego, laryngologicznych, serca, układu pokarmowego, moczowo-płciowego.
Natomiast badanie MR polega na umieszczeniu chorego w aparacie wytwarzającym wysokoenergetyczne pole elektromagnetyczne o różnym natężeniu i kierunku działania.  Jest to badanie nieinwazyjne i nieszkodliwe. Rezonans jest wskazany w chorobach neurologicznych – SM, choroba Alzcheimera, patologie mózgu i rdzenia kręgowego, a także w chorobach innych narządów, o charakterze guzów i nowotworów oraz w przypadku urazu.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Jak przebiega badanie RTG?” style=”spoilerek”]

Badanie RTG jest krótkie, bezbolesne i nie wymaga specjalnego przygotowania. Po wejściu do pokoju, w którym odbywa się badanie, pacjent jest proszony o przyjęcie odpowiedniej pozycji i odsłonięcie fragmentu ciała, który ma być prześwietlany. Następnie osoba wykonująca prześwietlenie wychodzi do innego pomieszczenia i stamtąd obsługuje aparaturę. W zależności od rodzaju badania pacjent może być poproszony o chwilowe wstrzymanie oddechu. Zdjęcie wraz z opisem można odebrać tego samego lub następnego dnia. Z otrzymaną kliszą pacjent powinien zgłosić się do lekarza, który skierował go na badanie.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy badanie RTG jest bezpieczne?” style=”spoilerek”]

Każda dawka promieniowania rentgenowskiego jest szkodliwa dla zdrowia. Dlatego badania z użyciem promieni RTG powinny być wykonywane tylko wtedy, kiedy są faktycznie konieczne. Dodatkowo, podczas wykonywania zdjęć chronimy pacjentów poprzez stosowanie jak najniższych dawek promieniowania (zgodnie z zasadą ALARA- dawka tak niska, jak tylko jest to możliwe), naświetlania jak najmniejszego fragmentu ciała pacjenta, a także stosowania osłon na narządy szczególnie promienioczułe- soczewki oczu, tarczycę, gonady. W szczególności chronimy dzieci, u których dodatkowo każde zastosowanie promieni RTG powinno być odnotowane w książeczce zdrowia dziecka.
Nasza firma dba o dobro pacjenta- wszystkie nasze aparaty rentgenowskie są ucyfrowione, co pozwala zmniejszyć ekspozycję pacjenta na promienie X. Dodatkowo, jako jedyni na Śląsku, posiadamy aparat TK wyposażony w system ASIR, który pozwala obniżyć dawkę promieniowania w trakcie badania nawet o 65%.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Co można nią wykryć?” style=”spoilerek”]

Wykonana w odpowiednim czasie jest metodą zdolną do wykrywania wczesnych- przedinwazyjnych- zmian w strukturze piersi. Pozwala dostrzec to, czego nie wyczujemy palpacyjne.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Kiedy należy ją wykonać?” style=”spoilerek”]

Na pierwsze badanie mammograficzne każda kobieta powinna udać się skończywszy pięćdziesiąty rok życia.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Jak często powinno wykonywać się badanie ?” style=”spoilerek”]

Zaleca się by badania były wykonywane w odstępach dwuletnich. Jednakże badania coroczne zwiększają szansę wczesnego wykrycia patologicznych zmian w strukturze piersi.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Jak długo czeka się na wyniki badania ?” style=”spoilerek”]

Na wynik badania oczekuje się ok 2 dni. Wyniki są do odebrania w rejestracji.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy mammografia chroni przed rakiem piersi ?” style=”spoilerek”]

Badanie mammograficzne nie chroni przed zachorowaniem na raka piersi, pomimo to warto je wykonywać, ponieważ pozwala na wykrycie zmian niewyczuwalnych w badaniu palpacyjnym (palcami). Jak wynika z doświadczeń radiologów guzki o niewielkich rozmiarach w większości przypadków oznaczają wczesną fazę choroby, w której szanse na całkowite wyleczenie oraz zachowanie piersi są najwyższe.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy mammografia jest bezpieczna ?” style=”spoilerek”]

Badanie TK wykonuje i opisuje lekarz radiolog. Technik radiodiagnostyk kontroluje i obsługuje aparat TK oraz wykonuje określone badania z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej. Pielęgniarka przygotowuje pacjenta do badań radiologicznych oraz podaje środek kontrastowy.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy badanie mammograficzne jest bolesne?” style=”spoilerek”]

Podczas badania mammograficznego pierś kobiety pozostaje unieruchomiona płytą uciskową w celu zmniejszenia dawki promieniowania rentgenowskiego oraz uzyskania wyraźnego obrazu gruczołów piersiowych. Podczas badania, które trwa kilka minut niektóre kobiety odczuwają ucisk płytki jako nieprzyjemny lub bolesny, dlatego też u kobiet miesiączkujących zaleca się wykonywanie tego badania kilka dni po miesiączce (około 10 dnia cyklu miesięcznego), kiedy piersi są mniej wrażliwe na dotyk. Ucisk ten, pomimo, iż nie jest przyjemny nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy mammografia można wykonać w przypadku małych piersi ?” style=”spoilerek”]

W badaniu mammograficznym małe piersi nie stanowią żadnego problemu. W przypadku piersi obfitych wykonanie zdjęć może trwać nieco dłużej, gdyż należy zapewnić optymalne ułożenie piersi pomiędzy płytką uciskową a stolikiem mammografu.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Kiedy i jak wydawany jest wynik ?” style=”spoilerek”]

Wyniki badania mammograficznego powinny być gotowe najpóźniej w ciągu trzech tygodni. Najczęściej wyniki są do odebrania w rejestracji.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy wynik badania mammograficznego jest pewny ?” style=”spoilerek”]

Mammografia pomimo, iż jest najlepszą metodą wczesnego wykrywania raka piersi, nie jest badaniem dającym 100% pewności. W chwili obecnej pozwala wykryć ponad 90 % wczesnych nowotworów. Niestety pewien odsetek nowotworów stanowią rzadkie odmiany, które bardzo trudno zobrazować na zdjęciu rentgenowskim, ponieważ nie dają typowych obrazów radiologicznych. Dlatego też kobieta, która chce mieć pewność diagnozy poza regularnym zgłaszaniem się na badania mammograficzne powinna raz w miesiącu przeprowadzać samobadanie piersi oraz raz w roku zgłaszać się na badanie palpacyjne do onkologa, ginekologa lub chirurga onkologa.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Jakie informacje zawiera wynik ?” style=”spoilerek”]

Wynik może być „ negatywny” co oznacza, że w obrazie mammograficznym nie wykryto zmian o charakterze złośliwym. Wynik, jaki otrzymują kobiety po mammografii jest krótki i poza stwierdzeniem o braku podejrzanych zmian zawiera informacje o przybliżonej dacie, kiedy warto zgłosić się na ponowne badanie.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Dalsza diagnostyka po badaniu ?” style=”spoilerek”]

Około 5 na 100 kobiet, u których wykonano badanie mammograficzne jest zapraszanych do dalszej diagnostyki. U większości z nich dodatkowe badania (w zależności od decyzji lekarza może to być zdjęcie mammograficzne tzw. celowane, USG, badanie fizykalne, biopsja aspiracyjna cienkoigłowa lub gruboigłowa) nie wykazują żadnych zmian nowotworowych. Rak piersi wykrywa się średnio u 5 na 1000 przebadanych w skryningu kobiet. W takim przypadku kobieta zostaje natychmiast skierowana na leczenie do specjalistycznego ośrodka.

Jeśli w wyniku badań dodatkowych zostaje wykryta zmiana nowotworowa – kobieta otrzymuje skierowanie do ośrodka, w którym grupa wysokowykwalifikowanych specjalistów zajmie się jej leczeniem.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy „obfitość” piersi jest przeszkodą dla mammografii?” style=”spoilerek”]

Wykwalifikowany technik- operator wykonujący mammografię, wie jak dobrać parametry nastawienia aparatu dla uzyskania prawidłowych zdjęć i jak ułożyć piersi, by zobrazować wszystkie istotne anomalia, niezależnie o różnych ich rozmiarów, gęstości i kształtów. Jeśli pierś osoby badanej jest zbyt duża by zmieścić obraz na pojedynczym arkuszu filmu, obraz musi być umieszczony na dodatkowym filmie. Odwrotnie, mała pierś wymaga starannego zdjęcia i wskazanym jest, by wykonywanie zdjęć odbywało się na tym samym sprzęcie.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy implanty piersiowe uniemożliwiają wykonanie mammografii?” style=”spoilerek”]

U kobiet, które mają implanty piersiowe wykonuje się zwykle cztery obrazy każdej piersi- dwa z implantami i dwa z odsuniętymi do tyłu implantami, uciskając jedynie przednią część piersi. To umożliwia znacznie bardziej gruntową ocenę tkanki piersiowej. Implanty mogą zaciemniać jakieś obszary tkanki piersiowej, ale stosowanie przemieszczania implantów przez technika powoduje, że obraz jest wystarczająco czytelny.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy powinnam się poddawać mammografii regularnie?” style=”spoilerek”]

Mammografia to badanie pozwalające na obrazowanie i ocenę zmiany czy jest łagodna czy złośliwą. Dokonuje się tego poprzez prześwietlenie. Czasem trudna jest ocena z pozoru oczywistej cysty. Mammografia przede wszystkim odkrywa głównie to, co ma charakter bardzo podejrzany.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy promieniowanie rentgenowskie nie zwiększa ryzyka raka piersi ?” style=”spoilerek”]

Rozwój techniczny mammografii na przestrzeni wielu lat dokonał bardzo korzystnych zmian. Znacznej poprawie uległo obrazowanie, zabezpieczenie przed promieniowaniem szkodliwym a także przed dyskomfortem towarzyszącym badaniu. Dawka promieniowania została zminimalizowana, dzięki zmianom konstrukcji a także zastosowaniu specjalnych ekranów w kasetach filmowych. Lekarze oceniają to ryzyko jako znikome, nawet jeśli kobieta poddaje się temu badaniu co roku.

[/wpspoiler]