4 marca 2013

Pracownicy SCANX na Kongresie RSNA (Towarzystwa Radiologicznego Ameryki Północnej)

Pracownicy SCANX na Kongresie RSNA (Towarzystwa Radiologicznego Ameryki Północnej)

Bardzo ważnym aspektem naszej pracy jest dbałość o dokształcanie się w tematyce nowych technologii medycznych i ciągłe dążenie do poszerzania wiedzy o możliwościach diagnostycznych.  Dlatego Prezes Marek Konopka wraz z  pracownikami SCANX Sp. z o.o.  odpowiedzialnymi za rozwój firmy oraz za badania naukowe, które w niedługiej przyszłości będziemy realizować, wzięli udział w Kongresie RSNA (Towarzystwa Radiologicznego Ameryki Północnej). Kongres ten odbył się w dniach 25-30 listopada 2012 r. McCormick Place w Chicago. Zarówno dr n. med. Marek Konopka, jak i większość naszego personelu medycznego, są aktywnymi członkami tego prestiżowego towarzystwa jakim jest Radiological Society of North America.
Kongres  RSNA to najważniejsze wydarzenie radiologiczne na świecie. Bierze w nim udział ponad 50 tysięcy uczestników z całego świata z najznamienitszych ośrodków radiologicznych. To spotkanie, na którym prezentowane są zarówno premiery najnowszych osiągnięć techniki jak również najważniejsze doniesienia naukowe z dziedziny radiologii.  Tym razem głównym  tematem  Kongresu było:  „Patient First” – „Po pierwsze pacjent”.  Zostały omówione i przedstawione najnowsze osiągnięcia dotyczące produktów, sprzętu, oprogramowania i usług, mogące zapewnić najlepszą opiekę dla naszych pacjentów.
Zaprezentowano  programy edukacyjne dla radiologów, onkologów, fizyków medycznych, techników radiologicznych i specjalistów z dziedzin pokrewnych opiece zdrowotnej. Przedstawiono 1863 prac naukowych z różnych podspecjalizacji radiologicznych: klatki piersiowej, obrazowania serca; radiologii stanów nagłych; układu pokarmowego; moczowego; zdrowia publicznego, polityki i badań naukowych; informatyki; obrazowania molekularnego; mięśniowo- szkieletowego; neuroradiologii, medycyny nuklearnej, pediatrycznej, fizyki promieniowania, onkologii i radiobiologii, oraz naczyniowych i interwencyjnych.
Podsumowując, diagnostyka obrazowa jest dziedziną, która cały czas rozwija się, a my powinniśmy dotrzymywać jej kroku pod względem techniki oraz możliwości.  Dlatego też, w przyszłym roku również zamierzamy uczestniczyć w tych wydarzeniach.