Nasz zespół

Zespół lekarski pracowni Centrum Diagnostyki Obrazowej SCANiX w Sosnowcu:

mpiszczMałgorzata Piszcz lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista radiolog

Absolwentka  Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.  Specjalizacje z radiologii i diagnostyki obrazowej uzyskała w 1990 roku. Pierwszy stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych ukończyła w 1994 r.; natomiast II stopień specjalizacji z radiodiagnostyki uzyskała w 2007 r. Posiada bogate doświadczenie z zakresu diagnostyki obrazowej.

Przebieg pracy zawodowej:
2007 Zakład Radiologii w PZZOZ w Będzinie.
1995–2004 Zakład Radiologii Samodzielnego Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego (obecnie NZOZ Poliklinika Dąbrowska) na stanowisku asystenta.
2003–2008 Kierownik Zakładu Diagnostyki Medycznej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich (Zakład Diagnostyki Medycznej)
2008–2012 Zakład Radiologii. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
2012 do nadal – SCANiX
Uczestniczyła w licznych kursów specjalizacyjnych w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej; między innymi ukończyła: 1997 – Kurs Ultrasonografii Polsko-Amerykańskiej Szkoły Ultrasonografii ŚAM
2000 – Szkolenie indywidualne z zakresu mammografii w Centrum Onkologii w Warszawie.
Zainteresowania: ogrodnictwo, kynologia myśliwska, literatura, podróże.

szeptowskiRafał Szepetowski lekarz, specjalista radiolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej (1989 r.). Od roku 1989 zatrudniony w Szpitalu Górniczym w Sosnowcu (który potem został przekształcony w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary). Specjalizację z rentgenodiagnostyki uzyskał w 1996 roku. Od lipca 2012 r. jest pracownikiem SCANiX Sp. z o.o. Uczestniczył w około 30 kursach i szkoleniach z zakresu radiodiagnostyki i ultrasonografii.

 

trybusOktawian Trybus lekarz, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Absolwent  Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2015 roku specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. Uczestnik licznych kursów specjalizacyjnych w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz cyklu szkoleń naukowych – Szkoła Radiologii PLTR.

Zespół lekarski pracowni diagnostyki w Mysłowicach:

konopka_aleksandraAleksandra Konopka lekarz, specjalista radiolog

Absolwentka Wydział Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Specjalizacje II stopnia z radiologii i diagnostyki obrazowej uzyskała w 2001 roku. Posiada bogate doświadczenie zawodowe jako lekarz radiolog.

Przebieg pracy zawodowej: 2012-nadal Kierownik Pracowni TK w SCANiX w Mysłowicach.
2000-2012 Kierownik Pracowni TK w Sosnowcu – HELIMED Diagnostic Imaging Sp. Komandytowa.
1995-2004 Najpierw jako młodszy asystent, potem asystent i starszy asystent w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach.
1995- Młodszy asystent Higieny Szkolnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Sosnowcu.
1993-1994 Lekarz stażysta w Centralnym Szpitalu Klinicznym Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
1985-1987 Sanitariuszka w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Lecznictwa Zamkniętego w Katowicach.

Ponadto:

  • wieloletnie członkostwo w PLTR, ECR, RSNA,
  • szkolenia w zakresie TK i MR,
  • szkolenia w ramach Projektu EU Kapitał Ludzki,
  • Poza pracą interesuje się narciarstwem alpejskim, golfem i literaturą reportażu.

Dr n. med. Maria Dziubińska-Basiak lekarz, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Od 2014 roku kierownik Pracowni Rezonansu Magnetycznego SCANiX Medical Imaging, Centrum Diagnostyki Obrazowej w Mysłowicach; specjalista ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Urodzona w Starachowicach. Szkołę podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące ukończyła  w Zamościu. Tytuł i dyplom lekarza zdobyła w 2005 roku na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2006-2011 odbyła studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2011 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie dysertacji o tytule „Wartość diagnostyczna nowoczesnych technik rezonansu magnetycznego w obrazowaniu guzów ośrodkowego układu nerwowego”. W 2012 roku uzyskała z wyróżnieniem specjalizację z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Od początku swojej działalności zawodowej pracowała na rzecz rozwoju radiologii i diagnostyki obrazowej. Początkowo jako asystent – specjalista ds. badań naukowych w HELIMED Diagnostic Imaging, Śląskim Centrum Diagnostyki Obrazowej w Katowicach oraz jako nauczyciel akademicki w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, a następnie w SCANiX Medical Imaging w Katowicach. Działalność naukowo-badawcza obejmuje szeroko rozumianą diagnostykę obrazową metodą rezonansu magnetycznego; diagnostykę ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych metod obrazowania ośrodkowego układu nerwowego, takich jak MRS, fMRI, dyfuzja i perfuzja rezonansu magnetycznego oraz diagnostykę obrazową w ortopedii ze szczególnym uwzględnieniem patologii układu mięśniowo-szkieletowego barku i kolana. Posiada certyfikaty światowych, europejskich oraz polskich towarzystw naukowych z zakresu obrazowania w neuroradiologii, radiologii układu mięśniowo-szkieletowego oraz obrazowania jamy brzusznej i miednicy. Współbadacz w wielu badaniach klinicznych II, III i IV fazy.  Współautor 1 grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, autor  8 publikacji oraz 29 wystąpień zjazdowych (w tym 21 o zasięgu międzynarodowym). Swoje prace badawcze wielokrotnie prezentowała w formie wystąpień ustnych na największych kongresach i zjazdach radiologicznych na świecie m.in. RSNA w Chicago, ECR w Wiedniu, ESMRMB czy też PLTR w Polsce.

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

Europejskie Towarzystwo Radiologiczne (ESR/ECR),

Radiologiczne Towarzystwo Ameryki Północnej (RSNA),

European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology (ESMRMB),

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne (PLTR)

Zespół lekarski Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Cieszynie:

moskalKrzysztof Moskal lekarz, specjalista radiolog

Od 2011 roku kierownik pracowni MR w Cieszynie.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1998–1994r). I stopień specjalizacji z zakresu radiologii uzyskał w 1998 r., natomiast II stopień z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej otrzymał w 2003 r.
Od 1994 r. pracuje jako radiolog – najpierw jako stażysta w ZDO Specjalistycznego Szpitala Miejskiego „STALOWNIK” oraz w Instytucie Pediatrii w Katowicach–Ligocie, następnie w latach 1995 – 1996 w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu w Tychach.
Jako młodszy asystent (od 1996 do 1998 r.) zatrudniony był w ZDO Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – w pracowniach: RTG, USG, TK, MR. Następnie od 2008 r. na stanowisku asystenta, później starszego asystenta i kierownika pracowni USG i USG Doppler w ww. Szpitalu. Od 2000 do 2003 r. sprawował również funkcję kierownika Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Białej.

W latach 2005–2011 pracował jako kierownik ZDO w Szpitalu Ogólnym w Bielsku-Białej. Ma wieloletnie doświadczenie w opisywaniu badań TK, MR, RTG, USG – Doppler, wykonywanych zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.