Kontakt

Biuro Zarządu SCANiX Sp. z o.o.

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
tel. 32 205 90 03
mail: biuro@scanix.pl

Dane rejestracyjne

NIP 6342754432
REGON 241656410
Sąd Rejestrowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000360595
Kapitał zakładowy: 2 000 000 zł