Wskazania i przeciwwskazania do wykonania mammografii

Wskazania

  • Badania profilaktyczne u kobiet od 40 roku życia.
  • Przerwa pomiędzy badaniami powinna wynosić 2 lata. Po 50 roku życia powinno wykonywać się mammografię raz w roku.
  • U kobiet poniżej 40 roku życia ze zwiększonym ryzykiem raka sutka (np. występowanie raka sutka w rodzinie, dysplazja gruczołu piersiowego).
  • Przed rozpoczęciem i w czasie terapii hormonalnej.
  • Przy podejrzeniu zmiany w sutku: guz, wciągnięcie brodawki lub skóry, wyciek z brodawki, ograniczone bóle, torbiel.
  • Kontrola w czasie leczenia chorób sutka i po leczeniu.

Przeciwwskazania

  • ciąża,
  • nie zaleca się mammografii u młodych kobiet (przed 40 rokiem życia) z uwagi na zwykle gęstą radiostrukturę sutka.