Najczęściej zadawane pytania pacjentów

[wpspoiler name=”Co można nią wykryć?” open=”true”  style=”spoilerek”]

Wykonana w odpowiednim czasie jest metodą zdolną do wykrywania wczesnych – przedinwazyjnych – zmian w strukturze piersi. Pozwala dostrzec to, czego nie wyczujemy palpacyjnie.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Kiedy należy ją wykonać?” style=”spoilerek”]

Na pierwsze badanie mammograficzne każda kobieta powinna udać się skończywszy pięćdziesiąty rok życia.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Jak często powinno wykonywać się badanie ?” style=”spoilerek”]

Zaleca się by badania były wykonywane w odstępach dwuletnich. Jednakże badania coroczne zwiększają szansę wczesnego wykrycia patologicznych zmian w strukturze piersi.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Jak długo czeka się na wyniki badania ?” style=”spoilerek”]

Na wynik badania oczekuje się ok 2 dni. Wyniki są do odebrania w rejestracji.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy mammografia chroni przed rakiem piersi ?” style=”spoilerek”]

Badanie mammograficzne nie chroni przed zachorowaniem na raka piersi, pomimo to warto je wykonywać, ponieważ pozwala na wykrycie zmian niewyczuwalnych w badaniu palpacyjnym (palcami). Jak wynika z doświadczeń radiologów guzki o niewielkich rozmiarach w większości przypadków oznaczają wczesną fazę choroby, w której szanse na całkowite wyleczenie oraz zachowanie piersi są najwyższe.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy badanie mammograficzne jest bolesne?” style=”spoilerek”]

Podczas badania mammograficznego pierś kobiety pozostaje unieruchomiona płytą uciskową w celu zmniejszenia dawki promieniowania rentgenowskiego oraz uzyskania wyraźnego obrazu gruczołów piersiowych. Podczas badania, które trwa kilka minut, niektóre kobiety odczuwają ucisk płytki jako nieprzyjemny lub bolesny, dlatego też u kobiet miesiączkujących zaleca się wykonywanie tego badania kilka dni po miesiączce (około 10 dnia cyklu miesięcznego), kiedy piersi są mniej wrażliwe na dotyk. Ucisk ten, pomimo, iż nie jest przyjemny nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy mammografia można wykonać w przypadku małych piersi ?” style=”spoilerek”]

W badaniu mammograficznym małe piersi nie stanowią żadnego problemu. W przypadku piersi obfitych wykonanie zdjęć może trwać nieco dłużej, gdyż należy zapewnić optymalne ułożenie piersi pomiędzy płytką uciskową a stolikiem mammografu.

[/wpspoiler]

[wpspoiler name=”Kiedy i jak wydawany jest wynik ?” style=”spoilerek”]

Wyniki badania mammograficznego powinny być gotowe najpóźniej w ciągu trzech tygodni. Najczęściej wyniki są do odebrania w rejestracji.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy wynik badania mammograficznego jest pewny ?” style=”spoilerek”]

Mammografia pomimo, iż jest najlepszą metodą wczesnego wykrywania raka piersi, nie jest badaniem dającym 100% pewności. W chwili obecnej pozwala wykryć ponad 90% wczesnych nowotworów. Niestety pewien odsetek nowotworów stanowią rzadkie odmiany, które bardzo trudno zobrazować na zdjęciu rentgenowskim, ponieważ nie dają typowych obrazów radiologicznych. Dlatego też kobieta, która chce mieć pewność diagnozy poza regularnym zgłaszaniem się na badania mammograficzne powinna raz w miesiącu przeprowadzać samobadanie piersi oraz raz w roku zgłaszać się na badanie palpacyjne do onkologa, ginekologa lub chirurga onkologa.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Jakie informacje zawiera wynik ?” style=”spoilerek”]

Wynik może być „negatywny” co oznacza, że w obrazie mammograficznym nie wykryto zmian o charakterze złośliwym. Wynik, jaki otrzymują kobiety po mammografii jest krótki i poza stwierdzeniem o braku podejrzanych zmian zawiera informacje o przybliżonej dacie, kiedy warto zgłosić się na ponowne badanie.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Dalsza diagnostyka po badaniu ?” style=”spoilerek”]

Około 5 na 100 kobiet, u których wykonano badanie mammograficzne jest zapraszanych do dalszej diagnostyki. U większości z nich dodatkowe badania (w zależności od decyzji lekarza może to być zdjęcie mammograficzne tzw. celowane, USG, badanie fizykalne, biopsja aspiracyjna cienkoigłowa lub gruboigłowa) nie wykazują żadnych zmian nowotworowych. Rak piersi wykrywa się średnio u 5 na 1000 przebadanych w skryningu kobiet. W takim przypadku kobieta zostaje natychmiast skierowana na leczenie do specjalistycznego ośrodka.

Jeśli w wyniku badań dodatkowych zostaje wykryta zmiana nowotworowa – kobieta otrzymuje skierowanie do ośrodka, w którym grupa wysokowykwalifikowanych specjalistów zajmie się jej leczeniem.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy „obfitość” piersi jest przeszkodą dla mammografii?” style=”spoilerek”]

Wykwalifikowany technik – operator wykonujący mammografię, wie jak dobrać parametry nastawienia aparatu dla uzyskania prawidłowych zdjęć i jak ułożyć piersi, by zobrazować wszystkie istotne anomalia, niezależnie o różnych ich rozmiarów, gęstości i kształtów. Jeśli pierś osoby badanej jest zbyt duża by zmieścić obraz na pojedynczym arkuszu filmu, obraz musi być umieszczony na dodatkowym filmie. Odwrotnie, mała pierś wymaga starannego zdjęcia i wskazanym jest, by wykonywanie zdjęć odbywało się na tym samym sprzęcie.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy implanty piersiowe uniemożliwiają wykonanie mammografii?” style=”spoilerek”]

U kobiet, które mają implanty piersiowe wykonuje się zwykle cztery obrazy każdej piersi – dwa z implantami i dwa z odsuniętymi do tyłu implantami, uciskając jedynie przednią część piersi. To umożliwia znacznie bardziej gruntową ocenę tkanki piersiowej. Implanty mogą zaciemniać jakieś obszary tkanki piersiowej, ale stosowanie przemieszczania implantów przez technika powoduje, że obraz jest wystarczająco czytelny.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy powinnam się poddawać mammografii regularnie?” style=”spoilerek”]

Mammografia to badanie pozwalające na obrazowanie i ocenę zmiany czy jest łagodna czy złośliwą. Dokonuje się tego poprzez prześwietlenie. Czasem trudna jest ocena z pozoru oczywistej cysty. Mammografia przede wszystkim odkrywa głównie to, co ma charakter bardzo podejrzany.

[/wpspoiler] [wpspoiler name=”Czy promieniowanie rentgenowskie nie zwiększa ryzyka raka piersi ?” style=”spoilerek”]

Rozwój techniczny mammografii na przestrzeni wielu lat dokonał bardzo korzystnych zmian. Znacznej poprawie uległo obrazowanie, zabezpieczenie przed promieniowaniem szkodliwym, a także przed dyskomfortem towarzyszącym badaniu. Dawka promieniowania została zminimalizowana, dzięki zmianom konstrukcji a także zastosowaniu specjalnych ekranów w kasetach filmowych. Lekarze oceniają to ryzyko jako znikome, nawet jeśli kobieta poddaje się temu badaniu co roku.

[/wpspoiler]