Kopia Diagnostyka dla życia

sl1 Diagnostyka dla życia koncentruje się na zobowiązaniu względem Pacjenta, aby wykonane badania diagnostyczne oraz ich opis służyły właściwemu rozpoznaniu i wyborowi optymalnego procesu leczniczego. W praktyce przekłada się to na dążenie do ciągłego podnoszenia jakości wykonywanych świadczeń.

Naszymi celami są przede wszystkim:

  • doskonała obsługa pacjenta, zapewnienie mu poczucia komfortu i bezpieczeństwa;
  • stosowanie najwyższej klasy urządzeń diagnostycznych oraz nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych;
  • zapewnienie fachowości kadry na każdym etapie procesu diagnostycznego, zachęcanie pracowników do rozwoju zawodowego poprzez system szkoleń i stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności;
  • przybliżanie dostępu do nowoczesnej diagnostyki obrazowej, poprzez systematyczną rozbudowę sieci naszych pracowni;
  • zaangażowanie wszystkich współpracowników w aktywne współdecydowanie o rozwoju Firmy i doskonalenie systemu.

Wysoko wykwalifikowany personel oraz posiadana najnowocześniejsza aparatura diagnostyczna pozwalają na wykonywanie usług najwyższej jakości.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów, SCANX Centrum Diagnostyki Obrazowej dokłada wszelkich starań, by oprócz wysokiej jakości usług zagwarantować także ich szybką realizację.