12 lipca 2013

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 10-12 maja 2013 Wisła

SCANX Centrum Diagnostyki Obrazowej

Po raz kolejny pracownicy firmy SCANX Centrum Diagnostyki Obrazowej, wzięli udział  w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wiśle. Było to w coroczne spotkanie Anestezjologów, podczas którego przedstawiono prezentacje najnowszych osiągnięć naukowych oraz wymieniono doświadczenia na temat codziennych problemów nurtujących nasze środowisko.
Konferencja składała się z Sesji Konsultanta Wojewódzkiego (prof. dr hab. Hanna Misiołek) oraz siedmiu sesji naukowych:

• Szybka diagnostyka obrazowa w urazach wielonarządowych – sesja interdyscyplinarna (moderatorzy: dr hab. Damian Czyżewski, dr Czarosław Kijonka),
• Monitorowanie hemodynamiczne (moderatorzy: dr hab. Ewa Kucewicz-Czech, dr hab. Dariusz Szurlej),
• Czy opioidy o przedłużonym działaniu mogą być użyteczne w medycynie okołooperacyjnej? (moderator: prof. dr hab. Hanna Misiołek),
• Chory wysokiego ryzyka w planie operacyjnym (moderatorzy: prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki, dr Izabela Duda),
• Profilaktyka hipotermii okołooperacyjnej (moderatorzy: prof. dr hab. Hanna Misiołek, dr hab. Damian Czyżewski),
• Wybór środka zwiotczającego do szybkiej intubacji (moderatorzy: prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki, dr hab. Ewa Podwińska),
• Trudne drogi oddechowe (moderatorzy: dr Paweł Ratajczyk, dr Marek Czekaj),
• Codzienne wyzwania w oddziale intensywnej terapii (moderatorzy: prof. dr hab. Dariusz Maciejewski, dr Danuta Gierek).

Podczas Konferencji odbywały się również Warsztaty dotyczące między innymi badań z zakresu diagnostyki obrazowej

Jednym z wykładowców Konferencji był dr Mariusz Chojnacki (Kierownik Centrum Diagnostyki Obrazowej SCANX przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary Sosnowcu), który przedstawił wykład: Uraz wielonarządowy – znaczenie RTG i TK. Po krótkim wstępie obejmującym rys historyczny rentgenodiagnostyki w trakcie wykładu przedstawione zostały zagadnienia dotyczące znaczenia poszczególnych technik radiologicznych w diagnostyce pacjentów z urazem wielonarządowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do badań fast USG, RTG oraz TK – standardu w przypadku stabilnego hemodynamicznie pacjenta z urazem wielonarządowym. W szczególności zwrócono uwagę na problematykę dawki promieniowania rentgenowskiego oraz podawania dożylnego środka kontrastowego w badaniach „whole body CT” (całego ciała podczas jednego badania). W następnej części przedstawione zostały opisy najciekawszych przypadków urazów wielonarządowych – przykładów z Centrum Urazowego w Sosnowcu. Część wykładu została również poświęcona problematyce współpracy pomiędzy personelem SOR oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej z utworzeniem tzw. trauma team – zespołu niezbędnego przy szybkiej diagnostyce i leczeniu pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych , a przede wszystkich roli i aktualnej definicji oraz składu: anestezjolog, chirurg ogólny, chirurg urazowy, neurochirurg, zespół pielęgniarek również niezbędnego w całym procesie – lekarza radiologa. W podsumowaniu stwierdzono, że na podstawie dostępnego piśmiennictwa oraz doświadczeń w oddziałach SOR: TK to złoty standard w diagnostyce stabilnego hemodynamicznie pacjenta z obrażeniami wielonarządowymi; Badanie USG (FAST) zarezerwowane jest dla pacjentów niestabilnych hemodynamicznie, natomiast RTG jedynie w przypadkach mniejszych urazów.
Kolejny raz dzieliliśmy się naszym doświadczeniem z zakresu diagnostyki obrazowej oraz czerpaliśmy wiedzę z doświadczenia specjalistów innych dziedzin medycyny.