Kopia Aktualnie prowadzone badania

Aktualnie prowadzone badania:

Neuroradiologia:

– 5 projektów III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leczenia chorych na stwardnienie rozsiane (SM)

– 2 projekty fazy II b oceniający skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę leczenia chorych na stwardnienie rozsiane (SM)

Gastroenterologia:

– 1 projekt III fazy oceniający skuteczność leczenia raka wątrobowokomórkowego

Układ sercowo-naczyniowy:

– 1 projekt oceniający stopień stłuszczenia wątroby w trakcie leczenia ciężkiej hipercholesterolemii

– 1 projekt oceniający wpływ leczenia na ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych po angioplastyce wieńcowej lub pomostowaniu aortalno wieńcowym

Onkologia:

– 1 projekt oceniający skuteczność leczenia raka prostaty i przerzutowania do kości

Pulmonologia:

– 1 projekt oceniający skuteczność leczenia astmy u chorych z średniego i wysokiego ryzyka