Kopia Dział Naukowy

Szanowni Państwo,
Rozwój technologiczny w ciągu ostatnich lat był fundamentem powstania nowych metod nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej w medycynie. Jednocześnie szybko zmieniająca się wiedza radiologiczna staje się coraz trudniejsza do śledzenia przez lekarza praktyka, badacza i naukowca. Najnowsze metody obrazowania mogą zostać szybko wdrożone w diagnostyce medycznej jeśli współistnieje wizja, pasja, wiedza oraz doświadczenie w połączeniu z możliwościami aparaturowymi i inwestycjami w działalność naukową. Takie warunki spełnia SCANiX sp. z o.o., Centrum Diagnostyki Obrazowej.

Misją naszej firmy jest:  „Diagnostyka dla życia”. Wypływa z niej wielkie zobowiązanie względem każdego pacjenta: chcemy, aby wykonywane przez nas badania diagnostyczne przełożyły się na właściwe rozpoznanie i wybór optymalnego procesu terapeutycznego. Dążymy do ciągłego podnoszenia jakości wykonywanych świadczeń. Wysoko wykwalifikowany personel oraz posiadana najnowocześniejsza aparatura diagnostyczna pozwalają na wykonywanie usług najwyższej jakości zarówno w praktyce klinicznej jak i badaniach naukowych.

Nasza firma skupia w swojej strukturze kilkudziesięciu lekarzy, specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej oraz lekarzy innych specjalizacji takich jak choroby wewnętrzne, farmakologia kliniczna oraz neurologia. Kilku lekarzy posiada tytuł doktora nauk medycznych i wieloletnie doświadczenie kliniczno-badawcze. Poza współpracą naukową z jednostkami akademickimi i niepublicznymi w kraju i zagranicą, drugą częścią działalności jest udział naszych badaczy w przeszło 35-ciu grantach badawczych i badaniach klinicznych dla sektora farmaceutycznego, we współpracy z największymi koncernami medycznymi oraz firmami monitorującymi, m.in.: AstraZeneca, Abbott Laboratories, Actelion, Amgen, Bayer, Biogen, Bracco, Daiichi Sankyo, GlaxoSmithKline, Roche, Teva oraz firmami monitorującymi takimi jak ICON, PPD, Quintiles, PRA, Parexel, Medpace i KCR. Ze swojej strony zapewniamy wysoką jakość badań i rzetelność naukową jako ośrodek badawczy z ugruntowaną pozycją na Śląsku. Posiadamy niezbędne wyposażenie do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i badań klinicznych.

Zespół posiada aktualne certyfikaty ICH-GCP oraz IATA. Oczywiście posiadamy niezbędne wyposażenie takie jak: komputer ze stałym łączem internetowym, linia telefoniczna, faks, gabinet zabiegowy (możliwość pobrania materiału biologicznego), pomieszczenie do przechowywania leku, pomieszczenie do pracy monitora badania, pomieszczenie do przechowywania dokumentacji badania. Duże doświadczenie oparte jest na znacznym dorobku naukowym pracowników. Nasi lekarze są współautorami licznych publikacji naukowych publikowanych w najznamienitszych czasopismach naukowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.