20 czerwca 2013

40. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego we Wrocławiu

SCANX Centrum Diagnostyki Obrazowej

W dniach 6-8 czerwca 2013 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbył się 40. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

W Zjeździe uczestniczyli również pracownicy (lekarze radiolodzy, technicy elektroradiologii, informatycy, koordynatorzy) SCANX: Prezes – dr Marek Konopka, dr Mariusz Chojnacki, dr Marcin Basiak, dr Małgorzata Piszcz, dr Katarzyna Skorupska-Kutrzyk, dr Tomasz Miśta, Jolanta Potyka, Magdalena Jochemczyk, Joanna Buk, Grzegorz Sterniczuk, Zuzanna Biskup.

Zjazd był nie tylko okazją do przedstawienia i wysłuchania najnowszych dokonań naukowych, ale również okazją do uczczenia 88. rocznicy istnienia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Tematyka dotyczyła następujących kategorii: neuroradiologii, diagnostyki obrazowej głowy i szyi oraz radiologii stomatologicznej, diagnostyki obrazowej płuc i opłucnej, radiologii sercowo-naczyniowej, diagnostyki obrazowej jamy brzusznej i przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, piersi, układu ruchu, radiologii pediatrycznej, zabiegowej, onkologicznej, stanów nagłych, obrazowania hybrydowego, inżynierii i fizyki medycznej, ochrony radiologicznej oraz sesji techników radiologii i zarządzania radiologią.

Podczas pierwszej sesji Zjazdu SCANX zaprezentował wykład: „Znaczenie diagnostyki metodą rezonansu magnetycznego serca u chorych z ostrym bólem w klatce piersiowej i podwyższonymi wartościami troponin sercowych – doniesienie wstępne”  (M. Basiak, D. Kawecki, M. Konopka, C. Wojciechowska, W. Jacheć, E. Nowalany-Kozielska, B. Okopień – Katowice).

Współpracująca ze SCANX firma SimpleTech Sp. z o.o. przedstawiła prezentację na temat: „Czego można oczekiwać od systemów RIS i PACS w nowoczesnym systemie zarządzania Zakładem Diagnostyki Obrazowej” (K. Bujniewicz, S. Madej -Katowice).

Natomiast technicy elektroradiologii skorzystali z informacji przedstawionych podczas warsztatów dotyczących testów w radiologii cyfrowej pośredniej. Pozwoliły one przybliżyć temat wykonywania testów podstawowych na ucyfrowionych aparatach RTG. Przedstawiciele firm sprzedających stacje ucyfrowione CR zaprezentowali swoje rozwiązania i ułatwienia, jakie wprowadzone są do danych programów na stacjach technika. Rozwiązania te pozwalają na wykonywanie wszystkich testów podstawowych, nawet gdy nie ma możliwości wydruku kliszy oraz znacznie upraszczają procedury wykonywania testów. Można było także zapoznać się z fantomami przystosowanymi do rozwiązań radiologii cyfrowej pośredniej oraz sprawdzić ich działanie. Inżynier Ryszard Kowski prowadzący warsztaty, przedstawił również nowinki dotyczące Systemu Zapewnienia Jakości.

Jak zawsze, program naukowy Konferencji był bardzo ciekawy, a nasz zespół nie tylko skorzystał z wykładów i warsztatów, ale również podzielił się swoją wiedzą na temat diagnostyki radiologicznej.