SCANX USGultrasonografii (USG) wykorzystuje się aparat wysyłający fale ultradźwiękowe, pozwalające zobaczyć narządy wewnętrzne. Urządzenie USG składa się z głowicy pełniącej funkcję nadajnika i odbiornika fal ultradźwiękowych oraz z aparatu przetwarzającego odebrane sygnały w obraz. Fale ultradźwiękowe docierają do narządów wewnętrznych, które w różny sposób pochłaniają lub odbijają wiązkę ultradźwięków. Następnie obraz jest przetwarzany w komputerze i pokazany jako ciąg ciemniejszych lub jaśniejszych punktów. Zebrane razem na monitorze tworzą zarys badanego narządu. Lekarz, na podstawie obrazu na monitorze, może ocenić wielkość i strukturę narządów, ich ewentualne zmiany, a także zbadać ich unaczynienie w badaniu dopplerowskim.

Wielokrotnie w trakcie badania, celem lepszego uwidocznienia poszczególnych narządów, pacjentowi zaleca się okresowo nabranie i zatrzymanie powietrza. Czas trwania badania ultrasonograficznego jamy brzusznej wynosi ok. 10-15 min. (w zależności od warunków anatomicznych pacjenta).

Ponadto badanie USG można wykonać z użyciem głowicy endorektalnej – to tzw. badanie TRUS czyli ultrasonografia przezodbytnicza. Metoda ta umożliwia dokładną, nieinwazyjną ocenę gruczołu krokowego, ponieważ pozwala uwidocznić granice i strukturę wewnętrzną gruczołu krokowego oraz rozpoznać lub wykluczyć naciekanie torebki stercza, pęcherzyków nasiennych, pęczków naczyniowo-nerwowych i tkanki okołosterczowej. Za pomocą tego sposobu badania wykrywa się około 20% przypadków raka prostaty.

Najczęściej wykonywane badania USG:

  • USG JAMY BRZUSZNEJ,
  • USG MIEDNICY,
  • USG DOPPLEROWSKIE NACZYŃ DOMÓZGOWYCH (TĘTNIC SZYJNYCH I TĘTNIC KRĘGOWYCH),
  • USG DOPPLEROWSKIE NACZYŃ KOŃCZYN DOLNYCH,
  • USG TARCZYCY,
  • USG SUTKÓW,
  • USG PRZEZODBYTNICZE.

Zapraszamy Państwa na badania do naszego Centrum Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu, w której posiadamy wysokiej jakości sprzęt do badań USG.

Przewodnik po badaniu USG w wersji PDF  pobierz
Skierowanie na badanie w wersji PDF  ikona_pobierania
Skierowanie na badanie (Szybka Terapia Onkologiczna)w wersji PDF  ikona_pobierania

Zapraszamy do odsłuchania audycji radiowej  z cyklu Tajemnice Metod Diagnostyki Obrazowej  – Ultrasonografia

Rozmowa Redaktor Anny Sojki z doktorem Mariuszem Chojnackim z sosnowieckiej pracowni Diagnostyki Obrazowej firmy SCANiX

Zapraszamy do odsłuchania audycji radiowej  z cyklu Tajemnice Metod Diagnostyki Obrazowej  –   Badanie Dopplerowskie

Rozmowa Redaktor Anny Sojki z doktorem Mariuszem Chojnackim z sosnowieckiej pracowni Diagnostyki Obrazowej firmy SCANiX