Nasze pracownie TK

pracownia_sosnowiec_wizytowka

Centrum Diagnostyki Obrazowej Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, RTG, USG, Mammografii

Pl. Medyków 1
41-200 Sosnowiec

w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary

 

pracownia_myslowice_wizytowka

Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego
ul. Bytomska 41
41-400 Mysłowice

w Szpitalu nr.2 im. T. Boczonia

pracownia_myslowice_wizytowka

Pracownia Tomografii Komputerowej
ul. Partyzantów 63
43-300 Bielsko-Biała