Kopia Nasze pracownie TK

pracownia1Centrum Diagnostyki Obrazowej
Tomografii Komputerowej, RTG, USG
Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary

pracownia1Pracownia Tomografii Komputerowej
ul. Bytomska 41
41-400 Mysłowice

w Szpitalu nr.2 im. T. Boczonia