RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w firmie SCANIX Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SCANiX Sp. z o.o. w restrukturyzacji, z siedzibą w Katowicach, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 10.

 2. Inspektorem ochrony danych w SCANiX Sp. z o.o. w restrukturyzacji jest: Bartłomiej Gasiński, kontakt poprzez e-mail: iod@scanix.pl

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • niezbędnym do wykonania badania diagnostycznego na podstawie art. 9.1 RODO,

  • kontaktowym, m.in. w celu informowania o zmianach terminu/godziny badania, dostępności wyników,

  • rozliczeniowo-finansowym z podmiotami trzecimi, tzn. z jednostkami finansującymi badanie na podstawie odrębnych umów (m.in. szpitale, firmy ubezpieczeniowe, instytucje państwowe) .

 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

  • firmy i instytucje opłacające badania (dotyczy wizyt, za które płatność regulowana jest przez podmioty inne niż badana osoba),

  • firmy wspomagające proces diagnostyczny, tzn. firmy które dostarczają zasoby kadrowe, serwisują systemy teleinformatyczne i urządzenia diagnostyczne.

 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych w przypadku, gdy siedziba firmy serwisującej znajduje się poza granicami kraju. Dane osobowe będą przetwarzane będą wyłącznie w celu zapewnienia ciągłości usług SCANiX.

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • 10 lat – w przypadku zapisu badania obrazowego,

  • 22 lata – w przypadku dokumentacji medycznej dziecka poniżej 2 roku życia,

  • 20 lat – w przypadku standardowej dokumentacji medycznej,

  • 30 lat – w przypadku dokumentacji pacjenta, którego zgon miał miejsce na terenie SCANiX z przyczyn uszkodzenia ciała lub zatrucia,

  • 5 lat – w przypadku skierowania,

  • 2 lata – w przypadku skierowania pacjenta, który nie stawił się na wizytę,

 7. Posiadają Państwo prawo:

  • dostępu do treści swoich danych ,

  • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

  • prawo do przenoszenia danych,

  • prawo wniesienia sprzeciwu,

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne i niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej i diagnozy (z wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie zgody).

 10. SCANiX Sp. z o.o. w restrukturyzacji przetwarza dane osobowy w sposób zautomatyzowany, natomiast nie profiluje danych osobowych.