Przebieg badań MR

Celem wykonania badania MR pacjent kładziony jest na ruchomej leżance, umieszczanej następnie w aparacie MR. Aparat ma kształt tunelu otwartego na obu końcach. Podczas badania skaner MR, zależnie od wykonywanej aktualnie sekwencji, wydaje różnego rodzaju dźwięki, które mogą tworzyć pewien dyskomfort dla osoby badanej, jednak są zjawiskiem całkowicie prawidłowym.
Dla podwyższenia komfortu pacjenta możliwe jest podczas niektórych badań (niewymagających współpracy pacjenta) użycie zatyczek do uszu lub słuchawek. Pacjent, przy użyciu systemu interkomu lub w inny dostępny w pracowni sposób, może przez cały czas trwania badania komunikować się z technikiem lub radiologiem wykonującym badanie.
Sekwencje MR są podatne na artefakty ruchowe, dlatego podczas badania pacjent musi leżeć nieruchomo. W niektórych badaniach, np. MR jamy brzusznej, dla eliminacji artefaktów ruchowych związanych z oddychaniem, konieczna jest współpraca pacjenta, tj. nabieranie powietrza zgodnie z poleceniami technika. Dla podwyższenia komfortu pacjenta i eliminacji artefaktów oddechowych niektóre sekwencje mogą być bramkowane oddechem.
Aby udoskonalić obrazowanie, w przypadku niektórych badań MR, może zostać podany dożylnie gadolinowy środek kontrastowy. W odróżnieniu od środków kontrastowych wykorzystywanych podczas badań radiologicznych z użyciem promieni X, gadolinowy środek kontrastowy nie zawiera jodu, w związku z czym rzadko powoduje reakcje alergiczne. Jeżeli w przeszłości u pacjenta występowały choroby lub niewydolność nerek, przeszczep nerki lub choroba wątroby, wówczas należy poinformować technika  i/lub lekarza radiologa przed przyjęciem środka kontrastowego zawierającego gadolin. Jeżeli pacjent nie ma pewności co do występowania tych chorób, należy omówić tę kwestię z radiologiem wykonującym badanie.

W celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu, zaleca się spożycie około 2,5 l wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych w czasie do 24 godzin po zakończeniu badania. Również w tym przypadku, ze względu na możliwość wystąpienia różnych chorób dodatkowych u danego pacjenta, wskazane jest skonsultowanie zaleceń dotyczących nawodnienia z lekarzem prowadzącym lub radiologiem w każdej konkretnej sytuacji.

Po badaniu, pacjent otrzymuje poniższą dokumentację:
  • opis badania;
  • płytkę CD;
  • a w przypadku badań odpłatnych – rachunek (fakturę) zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

Z otrzymaną dokumentacją medyczną, pacjent powinien zgłosić się do lekarza kierującego na badanie, celem ustalenia dalszego procesu leczenia.