10 grudnia 2013

Pracownicy SCANX na Kongresie RSNA 2013 (Towarzystwa Radiologicznego Ameryki Północnej)

RSNA 2

Kongres odbył się w dniach 29 listopada-06 grudnia 2013 roku w McCormick Place w Chicago. Prezes SCANX- dr n. med. Marek Konopka, jak i większość naszego personelu medycznego, są aktywnymi członkami tego prestiżowego towarzystwa jakim jest Radiological Society of North America.
Kongres  RSNA to najważniejsze wydarzenie radiologiczne na świecie. Bierze w nim udział ponad 50 tysięcy uczestników z całego świata z najznamienitszych ośrodków radiologicznych. To spotkanie, na którym prezentowane są zarówno premiery najnowszych osiągnięć techniki jak również najważniejsze doniesienia naukowe z dziedziny radiologii. Tym razem głównym tematem Kongresu było: „The Power of Partnership” – „Siła Partnerstwa”.

Całkowita frekwencja wynosiła 53 169 uczestników. Liczba lekarzy-uczestników RSNA 2013 wzrosła o 1% w porównaniu do 2012 r., do 26 572 uczestników. W trakcie spotkań zostały omówione i przedstawione najnowsze osiągnięcia dotyczące produktów, sprzętu, oprogramowania i usług, mogące zapewnić najlepszą opiekę dla naszych pacjentów.
Zaprezentowano programy edukacyjne dla radiologów, onkologów, fizyków medycznych, techników radiologicznych i specjalistów z dziedzin pokrewnych opiece zdrowotnej. Przedstawiono ponad 1,5 tysiąca prac naukowych z różnych podspecjalizacji radiologicznych: klatki piersiowej, obrazowania serca; radiologii stanów nagłych; układu pokarmowego; moczowego; zdrowia publicznego, polityki i badań naukowych; informatyki; obrazowania molekularnego; mięśniowo- szkieletowego; neuroradiologii, medycyny nuklearnej, pediatrycznej, fizyki promieniowania, onkologii i radiobiologii, oraz naczyniowych i interwencyjnych.
Diagnostyka obrazowa jest dziedziną, która cały czas rozwija się, a my powinniśmy dotrzymywać jej kroku pod względem techniki, wiedzy oraz możliwości.

W przyszłym roku również zamierzamy uczestniczyć w tych wydarzeniach.