Jakość i certyfikaty

Mając świadomość, jak wielką wagę w całym procesie diagnostyczno-leczniczym odgrywa jakość świadczonych przez nas usług, wdrożyliśmy oraz utrzymujemy i doskonalimy System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Jakość usług naszym priorytetem.