Badania poprzedzające

W niektórych przypadkach przed mammografią wykonuje się ultrasonografię (USG) lub biopsję cienkoigłową gruczołu sutkowego. Przed badaniem należy przedstawić wyniki poprzednio wykonanych badań: USG piersi, mammografii.